Mẫu báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là mẫu bản báo cáo về tình hình tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được áp dụng cho các doanh nghiệp đáp ứng được giả định hoạt động liên tục. Mẫu báo cáo này được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Biểu mẫu nhân sự sưu tầm mẫu báo cáo chi tiết và hỗ trợ bạn đọc download hoàn toàn miễn phí ngay sau đây:

Mẫu báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Mẫu báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Mẫu báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Mẫu báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Mẫu báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Mẫu báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ