Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho những tập thể, đơn vị đạt những thành tích xuất sắc trong công việc. Mời bạn tham khảo và tải về báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho tập thể chi tiết sau đây.

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng