Mẫu tờ trình chuẩn

Mẫu tờ trình chuẩn được sử dụng rộng rãi trong nhiều trường hợp, khi bạn muốn trình bày một vấn đề, sự việc nào đó và trình lên cấp trên để xin ý kiến giải quyết. Mời bạn tham khảo mẫu tờ trình chuẩn, tờ trình phổ biến hiện đang được lưu hành rộng rãi sau đây.

Mẫu tờ trình chuẩn