Mẫu Biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) là mẫu biên bản trong đó nêu rõ doanh nghiệp đã nộp lại thẻ BHYT của người lao động cho cơ quan Bảo hiểm xã hội khi có lý do nào đó phải thu lại thẻ BHYT, với số lượng, số sổ BHXH và xác nhận của đại diện doanh nghiệp và cơ quan Bảo hiểm xã hội rõ ràng và cụ thể.

Sau đây, Biểu mẫu nhân sự giới thiệu đến bạn biểu mẫu mới nhất và hiện đang được sử dụng rộng rãi. 

[Download] Mẫu biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế

Mẫu biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế Mẫu biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế