Bản xác nhận người lao động không tham gia BHXH

By | 24 August, 2017

Bản xác nhận người lao động không tham gia BHXH

Bản xác nhận người lao động không tham gia BHXH là mẫu bản được dùng cho người sử dụng lao động và người lao động xác nhận người lao động không tham gia BHXH. Mời bạn tham khảo và download mẫu bản chi tiết sau đây.

Bản xác nhận người lao động không tham gia BHXH Bản xác nhận người lao động không tham gia BHXH Bản xác nhận người lao động không tham gia BHXH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *