Khi hết thời hạn hợp đồng, nếu người lao động muốn tiếp tục làm việc tại các công ty, cơ quan hiện tại sẽ thực hiện nguyện vọng tiếp tục ký kết hợp đồng. Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động được sử dụng trong trường hợp này. Biểu mẫu nhân sự giới thiệu đến bạn biểu mẫu mới nhất được sử dụng nhiều nhất hiện nay. 

 

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động