Mẫu phụ lục hợp đồng

Mẫu phụ lục hợp đồng ban hành kèm hợp đồng đã được 2 bên ký kết trước đó, xác nhận những thay đổi về các điều khoản trong hợp đồng. Mẫu phụ lục được dùng để điều chỉnh một số nội dung trong hợp đồng chính. Mời bạn tham khảo và download mẫu phụ lục mới nhất sau đây.

Mẫu phụ lục hợp đồng Mẫu phụ lục hợp đồng Mẫu phụ lục hợp đồng