Category Archives: Khen thưởng

Quyết định khen thưởng sẽ được dùng để tăng thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt những thành tích tốt trong công việc, nhiệm vụ đươc giao. Nội dung của các quyết định khen thưởng thường bao gồm: tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng, chữ ký và đóng dấu của cấp trên.

Quy chế khen thưởng

Quy chế khen thưởng 1001vieclam gửi đến bạn mẫu bản quy chế khen thưởng được dùng trong các công ty, doanh nghiệp. Văn bản này thể hiện rõ quy trình, quy chế khen thưởng cụ thể của doanh nghiệp. Mời bạn tham khảo và download mẫu quy chế khen thưởng mới và đầy đủ nội dung sau đây.… Read More »

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên là quyết định được cấp trên ban hành để phù hợp với chế độ lương, thưởng của doanh nghiệp. Quyết định tăng lương cho nhân viên là biểu mẫu hành chính thường hay sử dụng, bạn có thể tham khảo va download mẫu đơn chi… Read More »

Mẫu quyết định khen thưởng

Mẫu quyết định khen thưởng Mẫu quyết định khen thưởng là quyết định của Ban giám đốc công ty về việc tặng thưởng những nhân viên đạt những thành tích xuất sắc trong công việc. Quyết định khen thưởng mà 1001vieclam giới thiệu đến bạn sau đây được biên soạn ngắn gọn nhưng đầy đủ những thông tin… Read More »

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng Mẫu giấy đề nghị khen thưởng là văn bản đề nghị khen thưởng cấp trên khen thưởng cho những nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong công việc. Trong mẫu giấy này ghi rõ những thông tin về: tên doanh nghiệp, số quyết định, tên nhân viên, nội dung khen thưởng… Read More »

Giấy đề nghị tăng lương

Giấy đề nghị tăng lương Mẫu giấy đề nghị tăng lương là mẫu đơn cá nhân soạn thảo trình lên Ban giám đốc đề nghị xem xét tăng lương. Trong văn bản này nêu rõ lý do đề xuất và ý kiến của từng bộ phận. Mời các bạn cùng tham khảo và download mẫu đơn đề nghị tăng… Read More »

Đơn xin xét nâng lương trước thời hạn

Đơn xin xét nâng lương trước thời hạn Đơn xin xét nâng lương trước thời hạn mà mẫu đơn mà cá nhân nhân viên dùng để trình lên cấp trên với yêu cầu xin được xét tăng lương trước thời hạn. Bạn có thể download mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn sau đây, văn bản này… Read More »