Biểu mẫu nhân sự

Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc

Page 4 of 11

Mẫu báo cáo kết quả công tác

Mẫu báo cáo kết quả công tác Mẫu báo cáo kết quả công tác được dùng cho các công ty, doanh nghiệp. Cá nhân sử dụng báo cáo này trình lên cấp trên báo cáo lại những công việc đã… Continue Reading →

Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi quỹ BHXH

Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi quỹ BHXH Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi quỹ BHXH giúp các công ty, doanh nghiệp nắm được tình hình thu chi quỹ BHXH của công ty mình như thế… Continue Reading →

Mẫu báo cáo tình hình tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mẫu báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ Mẫu báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ là mẫu bản báo cáo về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh,… Continue Reading →

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Mẫu báo cáo thành tích cá nhân là báo cáo ghi rõ những thành tích của cá nhân trình lên cấp trên đề nghị tặng thưởng, khen thưởng. 1001vieclam.com gửi đến bạn báo cáo… Continue Reading →

Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa

Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa là mẫu bản hợp đồng ký kết về việc thỏa thuận giao nhận hàng hóa giữa 2 bên. Mời bạn tham khảo và tải về mẫu… Continue Reading →

Mẫu hợp đồng hợp tác

Mẫu hợp đồng hợp tác Mẫu hợp đồng hợp tác là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc hợp tác làm việc, kinh doanh của hai bên. Trong biểu mẫu này nêu rõ thông tin… Continue Reading →

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà 1001vieclam giới thiệu đến bạn sau đây là một trong những biểu mẫu nhân sự thường được sử dụng trong các doanh… Continue Reading →

Mẫu bảng mô tả công việc

Mẫu bảng mô tả công việc Mẫu bảng mô tả công việc giúp bạn nắn rõ chi tiết công việc hàng ngày của mình. Mẫu bảng mô tả công việc được biên soạn chi tiết, ngắn gọn và đầy đủ… Continue Reading →

Quy chế kỷ luật

Quy chế kỷ luật Quy chế kỷ luật thể hiện rõ những quy định, nội quy cũng như chế độ kỷ luật cụ thể được áp dụng trong các công ty, doanh nghiệp. Sau đây là bản quy chế về… Continue Reading →

Quy chế khen thưởng

Quy chế khen thưởng 1001vieclam gửi đến bạn mẫu bản quy chế khen thưởng được dùng trong các công ty, doanh nghiệp. Văn bản này thể hiện rõ quy trình, quy chế khen thưởng cụ thể của doanh nghiệp. Mời… Continue Reading →

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên là quyết định được cấp trên ban hành để phù hợp với chế độ lương, thưởng của doanh nghiệp. Quyết định tăng lương cho nhân viên là… Continue Reading →

Mẫu quyết định khen thưởng

Mẫu quyết định khen thưởng Mẫu quyết định khen thưởng là quyết định của Ban giám đốc công ty về việc tặng thưởng những nhân viên đạt những thành tích xuất sắc trong công việc. Quyết định khen thưởng mà… Continue Reading →

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng Mẫu giấy đề nghị khen thưởng là văn bản đề nghị khen thưởng cấp trên khen thưởng cho những nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong công việc. Trong mẫu giấy này ghi… Continue Reading →

Giấy đề nghị tăng lương

Giấy đề nghị tăng lương Mẫu giấy đề nghị tăng lương là mẫu đơn cá nhân soạn thảo trình lên Ban giám đốc đề nghị xem xét tăng lương. Trong văn bản này nêu rõ lý do đề xuất và… Continue Reading →

Đơn xin xét nâng lương trước thời hạn

Đơn xin xét nâng lương trước thời hạn Đơn xin xét nâng lương trước thời hạn mà mẫu đơn mà cá nhân nhân viên dùng để trình lên cấp trên với yêu cầu xin được xét tăng lương trước thời… Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2018 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑