Biểu mẫu nhân sự

Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc

Page 5 of 11

Biên bản về việc vi phạm kỷ luật

Biên bản về việc vi phạm kỷ luật Biên bản về việc vi phạm kỷ luật là mẫu biên bản soạn thảo khi có cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật trong công ty, doanh nghiệp. Trong biên bản… Continue Reading →

Bản tự kiểm điểm cá nhân

Bản tự kiểm điểm cá nhân Bản tự kiểm điểm cá nhân là biên bản dành cho các cá nhân cần tự khuyết điểm, trình bày những sai phạm của mình trong công việc nào đó. Mời bạn tham khảo… Continue Reading →

Mẫu giấy cam kết mới nhất

Mẫu giấy cam kết mới nhất Mẫu giấy cam kết mới nhất dùng cho cá nhân thực hiện những cam kết với doanh nghiệp, công ty sau khi đã ký hợp đồng lao động. Nội dung của mẫu bản cam… Continue Reading →

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện khi doanh nghiệp khi cá nhân đã hết hạn hợp đồng nhưng không tiếp tục gia hạn, hoặc cá… Continue Reading →

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng cộng tác viên 1001vieclam.com xin giới thiệu với bạn biểu mẫu Hợp đồng cộng tác viên tham gia làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Trong hợp đồng này ghi rõ những nội dung chi tiết… Continue Reading →

Hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc Hợp đồng thử việc là mẫu hợp đồng được các công ty, doanh nghiệp dùng để ký kết hợp đồng lao động với nhân viên đang còn trong giai đoạn thử việc. Trong văn bản này… Continue Reading →

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động là mẫu hợp đồng ghi lại những thỏa thuận cụ thể giữa 2 bên: người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó đề cập đến những nội dung: nghĩa… Continue Reading →

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh là hợp đồng dành cho những ai là cộng tác viên tham gia lao động với công ty. Trong hợp đồng này ghi rõ những điều… Continue Reading →

Mẫu quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ cho nhân viên đạt những thành tích hay hoàn thành nhiệm vụ tốt; hoặc thực thi nhiệm vụ, công tác mới… Quyết định… Continue Reading →

Mẫu quyết định miễn nhiệm

Mẫu quyết định miễn nhiệm 1001vieclam.com vừa cập nhật mẫu quyết định miễn nhiệm mới nhất để các bạn tham khảo. Mẫu  biểu quyết định miễn nhiệm cán bộ, viên chức là mẫu quyết định của doanh nghiệp về việc miễn… Continue Reading →

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ bao gồm những thông tin về: tên cơ quan, số quyết định, nội dung quyết định, chữ ký của cấp trên… Mời bạn tham khảo quyết… Continue Reading →

Mẫu phiếu tín nhiệm

Mẫu phiếu tín nhiệm Mẫu phiếu tín nhiệm là phiếu dành để đánh giá về năng lực của một cá nhân, từ đó làm cơ sở cho việc bổ nhiệm cán bộ. Phiếu tín nhiệm mẫu được soạn thảo ngắn gọn,… Continue Reading →

Mẫu đơn xin chuyển công tác

Mẫu đơn xin chuyển công tác Mẫu đơn xin chuyển công tác là đơn dành cho cán bộ, công viên chức gửi lên cấp trên với yêu cầu được chuyển công tác đến đơn vị khác.  Mời bạn tham khảo… Continue Reading →

Mẫu đề nghị bổ nhiệm nhân sự

Mẫu đề nghị bổ nhiệm nhân sự Mẫu đề nghị bổ nhiệm nhân sự là văn bản trình trình lên cấp trên về việc đề xuất cán bộ, nhân viên đảm nhận một vị trí mới.  Mẫu đề nghị bổ… Continue Reading →

Bảng nhận xét nhân viên

Bảng nhận xét nhân viên Bảng nhận xét nhân viên là văn bản mà cấp trên sử dụng nhằm đánh giá cán bộ, nhân viên của mình. Bản này đánh giá cụ thể năng lực, tác phong… của nhân viên… Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2018 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑