Bản cam kết nghỉ việc

Bản cam kết nghỉ việc Bản cam kết nghỉ việc là văn bản thể hiện sự cam kết của người lao động khi nghỉ việc sẽ không tiết lộ những tài liệu, phương thức kinh doanh… của công ty ra bên ngoài. Mời bạn tham khảo bản mẫu cam kết nghỉ việc mới nhất hiện nay. Download Mẫu cam… Read More »

Vo Oanh

Đơn xin nghỉ việc

Đơn xin nghỉ việc Đơn xin nghỉ việc hay đơn xin thôi việc là văn bản mà người lao động soạn thảo và gửi lên cấp trên với yêu cầu được xét duyệt cho nghỉ việc. Tham khảo và tải mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất ngay sau đây: Download mẫu đơn xin nghỉ việc Mẫu quyết… Read More »

Vo Oanh

Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản Biểu mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản giúp người lao động dễ dàng ứng dụng cho bản thân. 1001vieclam.com gửi đến bạn mẫu đơn chi tiết, bạn có thể download. Download Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản Đơn xin nghỉ việc Quyết định… Read More »

Vo Oanh

Đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phép Đơn xin nghỉ phép là mẫu đơn cá nhân sử dụng để gửi lên cấp trên yêu cầu được nghỉ phép một thời gian nhất định để giải quyết các công việc cá nhân. Mẫu đơn mà 1001vieclam.com gửi đến bạn sau đây được biên soạn chuẩn mực, dễ sử dụng giúp bạn thuận… Read More »

Vo Oanh

Biên bản bàn giao tài liệu

Biên bản bàn giao tài liệu Biên bản bàn giao tài liệu là một trong những giấy tờ quan trọng mà cá nhân cần có khi chuẩn bị nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Văn bản này giúp bạn bàn giao lại các công việc và tài liệu mình đang quản lý cho một cá nhân khác hay… Read More »

Vo Oanh

Giấy đề nghị tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng Giấy đề nghị tạm ứng là văn bản dùng để làm căn cứ xét duyệt tiền tạm ứng, thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho các nhân viên đi công tác, giải quyết công việc hoặc việc cá nhân. Các bản giấy đề nghị tạm ứng được ban hành kèm theo Thông… Read More »

Vo Oanh

Giấy biên nhận tiền mặt

Giấy biên nhận tiền mặt Giấy biên nhận tiền mặt là mẫu biên bản lam căn cứ pháp lý, được sử dụng trong những trường hợp như: giao dịch mua bán, phân chia tài sản cá nhân. Mẫu giấy biên nhận tiền được soạn thảo sau đây, các bên liên quan sẽ nhập đầy đủ thông tin và… Read More »

Vo Oanh

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương là biểu mẫu mà doanh nghiệp gửi đến Phòng lao động thương binh xã hội Quận, Huyện để có cơ sở cho việc xác định tiền lương hay các chế độ khác khi ký kết hợp đồng với người lao động. Nhằm bảo vệ quyền… Read More »

Vo Oanh

Biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản xác nhận việc chấm dứt và hoàn thành hợp đồng của 2 bên. Trong đó ghi rõ những thỏa thuận, quyền lợi cũng như nghĩa vụ của 2 bên khi đã chấm dứt hợp đồng chính, nhằm tránh xảy ra những tranh chấp… Read More »

Vo Oanh

Mẫu công văn đề nghị thanh toán

Mẫu công văn đề nghị thanh toán 1001vieclam.com giới thiệu mẫu công văn đề nghị thanh toán được soạn thảo chuẩn và đầy đủ nội dung. Mẫu công văn này được sử dụng làm căn cứ thanh toán, tạo sự chuyên nghiệp và có tính thương thuyết trong hoạt động thanh toán giữa các bên khi làm việc với nhau. Download công… Read More »

Vo Oanh

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương là mẫu công văn gửi lên các cơ quan có thẩm quyền đề nghị đăng ký thang bảng lương mới năm 2017. 1001vieclam.com gửi đến bạn mẫu đề nghị đăng ký thang bảng lương chi tiết và đươc… Read More »

Vo Oanh

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp là văn bản mà cá nhân là chủ doanh nghiệp gửi đến Sở Kế hoạch và đầu tư với yêu cầu được đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân. Mẫu giấy sau đây được biên soạn chuẩn… Read More »

Vo Oanh

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm thể hiện đầy đủ những thông tin về: các bên tham gia, kết quả kiểm tra sản phẩm… Biên bản sau đây được soạn thảo chi tiết và ngắn gọn nên rất dễ sử dụng, mời bạn tham khảo… Read More »

Vo Oanh

Mẫu giấy ra vào cổng

Mẫu giấy ra vào cổng Mẫu giấy ra vào cổng được sử dụng cho cá nhân khi cần  xác nhận về việc ra vào cổng doanh nghiệp khi cần đi giải quyết công việc. Mẫu giấy ra vào cổng sau đây được trình bày đơn giản, súc tích và đầy đủ nội dung, mời bạn tham khảo và… Read More »

Vo Oanh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên là văn bản được soạn thảo theo quy định của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn mẫu giấy công chứng… Read More »

Vo Oanh