Biểu mẫu nhân sự

Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc

Page 8 of 11

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương là mẫu công văn gửi lên các cơ quan có thẩm quyền đề nghị đăng ký thang bảng lương mới… Continue Reading →

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp là văn bản mà cá nhân là chủ doanh nghiệp gửi đến Sở Kế hoạch và đầu tư với yêu… Continue Reading →

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm thể hiện đầy đủ những thông tin về: các bên tham gia, kết quả kiểm tra sản phẩm… Biên bản sau… Continue Reading →

Mẫu giấy ra vào cổng

Mẫu giấy ra vào cổng Mẫu giấy ra vào cổng được sử dụng cho cá nhân khi cần  xác nhận về việc ra vào cổng doanh nghiệp khi cần đi giải quyết công việc. Mẫu giấy ra vào cổng sau… Continue Reading →

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên là văn bản được soạn thảo… Continue Reading →

Biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc Biên bản bàn giao công việc là văn bản trình bày những nội dung như: Bên bàn giao và bên nhận bàn giao, thời gian bàn giao, lý do bàn giao, nội dung công… Continue Reading →

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh là biểu mẫu được sử dụng khi có sự thỏa thuận hơp tác giữa các bên, thể hiện những nội dung về các bên tham gia… Continue Reading →

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Mẫu hợp đồng đặt cọc Mẫu hợp đồng đặt cọc là một trong những giấy tờ rất quan trọng nằm trong hợp đồng chính. 1001vieclam.com giới thiệu bản hợp đồng đặt cọc mới nhất, hiện đang được sử dụng phổ… Continue Reading →

Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán là biểu mẫu được sử dụng trong những trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận được tạm ứng như những chứng từ (nếu có) trước… Continue Reading →

Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc

Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc là văn bản mà bạn cần gửi lên ban lãnh đạo của Công ty, doanh nghiệp sau thời gian thử việc, tập sự ở… Continue Reading →

Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy

Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy được sử dụng các nhân viên nhân sự thường sử dụng trong công việc hàng ngày. 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn bảng… Continue Reading →

Mẫu bảng chấm công

Mẫu bảng chấm công Mẫu bảng chấm công là một trong những biểu mẫu tính lương mà các nhân viên kế toán thường hay sử dụng. 1001vieclam.com gửi đến bạn bảng chấm công được ban hành kèm theo Thông tư… Continue Reading →

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân Mẫu giấy ủy quyền cá nhân là văn bản mà các cấp trên của tổ chức, doanh nghiệp sử dụng khi muốn ủy quyền cho một cá nhân nào đó đại diện cho mình… Continue Reading →

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác là mẫu giấy xác nhận thời gian làm việc của người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp. Từ đó giúp bảo vệ… Continue Reading →

Phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho Phiếu xuất kho – Mẫu số 02-VT là mẫu phiếu thường được sử dụng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho … dùng cho các bộ phận trong doanh nghiêp. Từ những số liệu… Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2018 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑