Biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc Biên bản bàn giao công việc là văn bản trình bày những nội dung như: Bên bàn giao và bên nhận bàn giao, thời gian bàn giao, lý do bàn giao, nội dung công việc bàn giao… cụ thể như thế nào. Mẫu bản bàn giao công việc sau đây được biên… Read More »

Vo Oanh

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh là biểu mẫu được sử dụng khi có sự thỏa thuận hơp tác giữa các bên, thể hiện những nội dung về các bên tham gia hợp tác, thời gian, vốn đầu tư… cụ thể như thế nào, nhằm đảm bảo quyền lợi của… Read More »

Vo Oanh

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Mẫu hợp đồng đặt cọc Mẫu hợp đồng đặt cọc là một trong những giấy tờ rất quan trọng nằm trong hợp đồng chính. 1001vieclam.com giới thiệu bản hợp đồng đặt cọc mới nhất, hiện đang được sử dụng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức. Download hợp đồng đặt cọc Giấy biên nhận tiền mặt Giấy… Read More »

Vo Oanh

Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán là biểu mẫu được sử dụng trong những trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận được tạm ứng như những chứng từ (nếu có) trước có trong thủ tục thanh toán giữa các bên. Căn cứ vào quyết định của cấp trên, kế… Read More »

Vo Oanh

Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc

Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc là văn bản mà bạn cần gửi lên ban lãnh đạo của Công ty, doanh nghiệp sau thời gian thử việc, tập sự ở đây. Mời bạn tham khảo các báo cáo kết quả thử việc chi tiết sau đây, hi vọng… Read More »

Vo Oanh

Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy

Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy được sử dụng các nhân viên nhân sự thường sử dụng trong công việc hàng ngày. 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn bảng biểu chi tiết, mời bạn tham khảo và download. Download mẫu tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy… Read More »

Vo Oanh

Mẫu bảng chấm công

Mẫu bảng chấm công Mẫu bảng chấm công là một trong những biểu mẫu tính lương mà các nhân viên kế toán thường hay sử dụng. 1001vieclam.com gửi đến bạn bảng chấm công được ban hành kèm theo Thông tư 133 của Bộ Tài chính, bạn có thể tham khảo và download. Download bảng chấm công Mẫu bảng… Read More »

Vo Oanh

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân Mẫu giấy ủy quyền cá nhân là văn bản mà các cấp trên của tổ chức, doanh nghiệp sử dụng khi muốn ủy quyền cho một cá nhân nào đó đại diện cho mình đi giải quyết công việc. Mẫu giấy ủy quyền cá nhân chuẩn và mới nhất mà 1001vieclam.com giới… Read More »

Vo Oanh

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác là mẫu giấy xác nhận thời gian làm việc của người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp. Từ đó giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động, xác định được mức độ ưu tiên cho từng cá nhân như… Read More »

Vo Oanh

Phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho Phiếu xuất kho – Mẫu số 02-VT là mẫu phiếu thường được sử dụng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho … dùng cho các bộ phận trong doanh nghiêp. Từ những số liệu này sẽ làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra sử dụng, thực hiện định… Read More »

Vo Oanh

Biên bản họp xử lý khiếu nại, tố cáo

Biên bản họp xử lý khiếu nại, tố cáo Biên bản họp xử lý khiếu nại, tố cáo là mẫu biên bản được sử dụng trong cuộc họp cần xử lý các vấn đề khiếu nại, tố cáo. Nội dung cuộc họp sẽ được ghi lại trong văn bản này. Mời bạn tham khảo mẫu biên bản họp… Read More »

Vo Oanh

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa được sử dụng sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán sẽ có trách nhiệm bàn giao hàng hóa cho bên mua theo đúng như thỏa thuận của 2 bên. Biên bản giao nhận hàng hóa sẽ đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho cả bên bán và… Read More »

Vo Oanh

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc Bạn đang làm hợp đồng mua bán nhà cửa, đất đai, hàng hóa hay bất kỳ sản phẩm khác? Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc được sử dụng trong những trường hợp này giúp đảm bảo độ tin cậy giữa 2 bên. Thời gian, bên mua bên bán, số tiền… Read More »

Vo Oanh

Biên bản bàn giao hồ sơ

Biên bản bàn giao hồ sơ Biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên được ban hành theo Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 1001vieclam mời bạn tham khảo và download mẫu biên bản chi tiết. Download bản bàn giao hồ sơ Biên… Read More »

Vo Oanh

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ Giấy biên nhận hồ sơ là mẫu văn bản thể hiện sự trao đổi, giao nhận hồ sơ, tài liệu giữa các bên. Mẫu giấy biên nhận hồ sơ sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện và dễ dàng hơn trong công việc hàng ngày. Download giấy biên nhận hồ sơ Mẫu… Read More »

Vo Oanh