Biểu mẫu nhân sự

Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc

Page 8 of 11

Biên bản bàn giao tài liệu

Biên bản bàn giao tài liệu Biên bản bàn giao tài liệu là một trong những giấy tờ quan trọng mà cá nhân cần có khi chuẩn bị nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Văn bản này giúp bạn bàn… Continue Reading →

Giấy đề nghị tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng Giấy đề nghị tạm ứng là văn bản dùng để làm căn cứ xét duyệt tiền tạm ứng, thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho các nhân viên đi công tác, giải quyết… Continue Reading →

Giấy biên nhận tiền mặt

Giấy biên nhận tiền mặt Giấy biên nhận tiền mặt là mẫu biên bản lam căn cứ pháp lý, được sử dụng trong những trường hợp như: giao dịch mua bán, phân chia tài sản cá nhân. Mẫu giấy biên… Continue Reading →

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương là biểu mẫu mà doanh nghiệp gửi đến Phòng lao động thương binh xã hội Quận, Huyện để có cơ sở cho việc xác định tiền lương… Continue Reading →

Biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản xác nhận việc chấm dứt và hoàn thành hợp đồng của 2 bên. Trong đó ghi rõ những thỏa thuận, quyền lợi cũng như nghĩa… Continue Reading →

Mẫu công văn đề nghị thanh toán

Mẫu công văn đề nghị thanh toán 1001vieclam.com giới thiệu mẫu công văn đề nghị thanh toán được soạn thảo chuẩn và đầy đủ nội dung. Mẫu công văn này được sử dụng làm căn cứ thanh toán, tạo sự… Continue Reading →

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương là mẫu công văn gửi lên các cơ quan có thẩm quyền đề nghị đăng ký thang bảng lương mới… Continue Reading →

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp là văn bản mà cá nhân là chủ doanh nghiệp gửi đến Sở Kế hoạch và đầu tư với yêu… Continue Reading →

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm thể hiện đầy đủ những thông tin về: các bên tham gia, kết quả kiểm tra sản phẩm… Biên bản sau… Continue Reading →

Mẫu giấy ra vào cổng

Mẫu giấy ra vào cổng Mẫu giấy ra vào cổng được sử dụng cho cá nhân khi cần  xác nhận về việc ra vào cổng doanh nghiệp khi cần đi giải quyết công việc. Mẫu giấy ra vào cổng sau… Continue Reading →

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH có hai thành viên trở lên là văn bản được soạn thảo… Continue Reading →

Biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc Biên bản bàn giao công việc là văn bản trình bày những nội dung như: Bên bàn giao và bên nhận bàn giao, thời gian bàn giao, lý do bàn giao, nội dung công… Continue Reading →

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh là biểu mẫu được sử dụng khi có sự thỏa thuận hơp tác giữa các bên, thể hiện những nội dung về các bên tham gia… Continue Reading →

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Mẫu hợp đồng đặt cọc Mẫu hợp đồng đặt cọc là một trong những giấy tờ rất quan trọng nằm trong hợp đồng chính. 1001vieclam.com giới thiệu bản hợp đồng đặt cọc mới nhất, hiện đang được sử dụng phổ… Continue Reading →

Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán là biểu mẫu được sử dụng trong những trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận được tạm ứng như những chứng từ (nếu có) trước… Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2019 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑