Biểu mẫu nhân sự

Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc

Page 9 of 11

Biên bản họp xử lý khiếu nại, tố cáo

Biên bản họp xử lý khiếu nại, tố cáo Biên bản họp xử lý khiếu nại, tố cáo là mẫu biên bản được sử dụng trong cuộc họp cần xử lý các vấn đề khiếu nại, tố cáo. Nội dung… Continue Reading →

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa được sử dụng sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán sẽ có trách nhiệm bàn giao hàng hóa cho bên mua theo đúng như thỏa thuận của 2 bên. Biên… Continue Reading →

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc Bạn đang làm hợp đồng mua bán nhà cửa, đất đai, hàng hóa hay bất kỳ sản phẩm khác? Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc được sử dụng trong những trường hợp… Continue Reading →

Biên bản bàn giao hồ sơ

Biên bản bàn giao hồ sơ Biên bản bàn giao hồ sơ, tài sản bị kê biên được ban hành theo Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 1001vieclam… Continue Reading →

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ Giấy biên nhận hồ sơ là mẫu văn bản thể hiện sự trao đổi, giao nhận hồ sơ, tài liệu giữa các bên. Mẫu giấy biên nhận hồ sơ sau đây sẽ giúp bạn… Continue Reading →

Mẫu giấy biên nhận hàng hóa

Mẫu giấy biên nhận hàng hóa Mẫu giấy biên nhận hàng hóa là biên nhận sự trao đổi hàng hóa giữa các bên với những thông tin cụ thể bên nhận và bên giao, thời gian, cụ thể sản phẩm…… Continue Reading →

Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu thu Mẫu phiếu thu là giấy tờ được nhân viên kế toán, sinh viên ngành kế toán sử dụng nhiều trong công việc hay mục đích học tập. Sau đây là các bản phiếu thu được ban hành… Continue Reading →

Mẫu phiếu chi

Mẫu phiếu chi Mẫu phiếu chi là một trong những giấy tờ rất cần thiết cho nhân viên kế toán sử dụng trong công việc hàng ngày. Các bản phiếu chi mà 1001vieclam gửi đến cho bạn sau đây là… Continue Reading →

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu là văn bản dành cho các công ty, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng khi muốn hỗ trợ cá nhân liên hệ đến các cơ quan hành chính hoặc các doanh nghiệp… Continue Reading →

Mẫu biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc Biên bản làm việc là văn bản xác nhận những nội dung đã được thông qua từ các quy định hay thỏa thuận nào đó bên trong các cuộc họp hoặc trong cuộc gặp gỡ… Continue Reading →

Mẫu bảo hiểm xã hội

Mẫu bảo hiểm xã hội Mẫu bảo hiểm xã hội mới nhất được 1001vieclam.com giới thiệu sau đây là văn bản được gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm yêu cầu cơ quan này sửa đổi hay điều… Continue Reading →

Biểu mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Biểu mẫu báo cáo tổng hợp công nợ Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ là biểu mẫu được sử dụng với mục đích theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ với từng cá nhân, tổ chức trong… Continue Reading →

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là biểu mẫu được sử dụng trong việc báo cáo tài chính tổng hợp giúp tổng kết tổng quát kết quả kinh… Continue Reading →

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu báo cáo kết quả công việc Mẫu báo cáo kết quả công việc mới nhất đưa ra các trình bày và báo cáo kết quả công việc một cách khoa học, chuyên nghiệp. Biểu mẫu mà 1001vieclam.com gửi đến… Continue Reading →

Bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn mẫu bảng cân đối tài khoản được ban hành theo quy định số 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính. Bạn có thể tham khảo và dễ dàng download hoàn toàn… Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2018 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑