Mẫu giấy biên nhận hàng hóa

Mẫu giấy biên nhận hàng hóa Mẫu giấy biên nhận hàng hóa là biên nhận sự trao đổi hàng hóa giữa các bên với những thông tin cụ thể bên nhận và bên giao, thời gian, cụ thể sản phẩm… 1001vieclam gửi đến bạn mẫu giấy biên nhận hàng hóa phần nào giúp bạn thuận tiện hơn trong… Read More »

Vo Oanh

Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu thu Mẫu phiếu thu là giấy tờ được nhân viên kế toán, sinh viên ngành kế toán sử dụng nhiều trong công việc hay mục đích học tập. Sau đây là các bản phiếu thu được ban hành theo Thông tư 133, Thông tư 200, Quyết định 48, mời bạn tham khảo và download mẫu phiếu… Read More »

Vo Oanh

Mẫu phiếu chi

Mẫu phiếu chi Mẫu phiếu chi là một trong những giấy tờ rất cần thiết cho nhân viên kế toán sử dụng trong công việc hàng ngày. Các bản phiếu chi mà 1001vieclam gửi đến cho bạn sau đây là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 200 và Thông tư 133 của Bộ Tài chính, mời bạn… Read More »

Vo Oanh

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu là văn bản dành cho các công ty, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng khi muốn hỗ trợ cá nhân liên hệ đến các cơ quan hành chính hoặc các doanh nghiệp khác. Mời bạn tham khảo và download mẫu giấy giới thiệu sau đây: Download mẫu giới thiệu Mẫu… Read More »

Vo Oanh

Mẫu biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc Biên bản làm việc là văn bản xác nhận những nội dung đã được thông qua từ các quy định hay thỏa thuận nào đó bên trong các cuộc họp hoặc trong cuộc gặp gỡ giữa các đối tác. 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn mẫu biên bản làm việc mới nhất, hiện đang… Read More »

Vo Oanh

Mẫu bảo hiểm xã hội

Mẫu bảo hiểm xã hội Mẫu bảo hiểm xã hội mới nhất được 1001vieclam.com giới thiệu sau đây là văn bản được gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm yêu cầu cơ quan này sửa đổi hay điều chỉnh những thông tin liên quan đến bảo hiểm của người lao động. Mục đích là bảo vệ… Read More »

Vo Oanh

Biểu mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Biểu mẫu báo cáo tổng hợp công nợ Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ là biểu mẫu được sử dụng với mục đích theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ với từng cá nhân, tổ chức trong một thời gian nào đó. 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn mẫu biểu báo cáo tổng hợp công nợ… Read More »

Vo Oanh

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là biểu mẫu được sử dụng trong việc báo cáo tài chính tổng hợp giúp tổng kết tổng quát kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty  trong một khoản thời gian nhất định.  Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh mà 1001vieclam.com gửi đến… Read More »

Vo Oanh

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu báo cáo kết quả công việc Mẫu báo cáo kết quả công việc mới nhất đưa ra các trình bày và báo cáo kết quả công việc một cách khoa học, chuyên nghiệp. Biểu mẫu mà 1001vieclam.com gửi đến sau đây hi vọng sẽ là tài liệu bổ ích cho các bạn chuyên soạn thảo các văn… Read More »

Vo Oanh

Bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn mẫu bảng cân đối tài khoản được ban hành theo quy định số 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính. Bạn có thể tham khảo và dễ dàng download hoàn toàn miễn phí. Download bảng mẫu cân đối tài khoản Biểu mẫu báo cáo tổng hợp công nợ Mẫu… Read More »

Vo Oanh

Mẫu thư mời họp

Mẫu thư mời họp 1001vieclam.com cập nhật mẫu thư mời họp mới nhất trong năm nay. Trong đó ghi rõ: thời gian, địa điểm, lý do… cuộc họp. Hi vọng nhưng mẫu thư mời này sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong các hoạt động công việc hàng ngày. Mời bạn tham khảo và download các mẫu thư… Read More »

Vo Oanh

Biên bản làm việc

Biên bản làm việc Biên bản làm việc là văn bản xác nhận về những nội dung, quy định đã được thông qua và thống nhất trong cuộc họp, giữa các đối tác hay với nhân sự trong công ty. Biểu mẫu 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn là mẫu văn bản thông dụng nhất và hiện đang được… Read More »

Vo Oanh

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông 1001vieclam.com giới thiệu mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông dành cho doanh nghiệp, công ty theo định kỳ cần thể hiện những thông tin về: địa chỉ, thành phần tham gia, lý do cuộc họp, nội dung cuộc họp, những vấn đề được đề cập trong cuộc… Read More »

Vo Oanh

Biên bản giải trình

Biên bản giải trình Biên bản giải trình là mẫu văn bản được áp dụng cho những trường hợp yêu cầu xử lý vi phạm. Mẫu biên bản giải trình được ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn cùng tham khảo và download mẫu biên bản giải trình chi tiết sau đây: Download mẫu biên bản giải trình… Read More »

Vo Oanh

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần trong đó nêu rõ những thành phần tham gia, nội dung chi tiết, kết quả cuộc họp đã được các cổ đông nhất trí. Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần sẽ ghi rõ… Read More »

Vo Oanh