Hầu hết chúng ta đều dành ít nhất 40 giờ mỗi tuần tại văn phòng làm việc. Đó là khoảng thời gian bạn tiếp xúc trao đổi với các đồng nghiệp trong công ty khá nhiều, để duy trì hiệu suất và cảm hứng làm việc, chất lượng môi trường làm việc rất quan trọng tác động tới hiệu quả.

Vì vậy, nếu bạn đang cảm thấy bức bối, khó chịu và sẵn sàng từ bỏ công việc mọi lúc có thể, thì hãy xem sét những yếu tố dưới đây làm ảnh hường tới môi trường làm việc hiện nay của bạn nhé.

Bạn có thấy bất kỳ dấu hiệu nào dưới đây trong công ty của bạn không ?

Bạn đang ở trong 7 dấu hiệu môi trường làm việc nguy hiểm ?

Bạn đang ở trong 7 dấu hiệu môi trường làm việc nguy hiểm ?

Nếu công ty bạn đang có từ bốn dấu hiệu trở lên thì bạn nên xem xét thay đổi môi trường làm việc. Nếu bạn cảm thấy mình không thể thay đổi được vì mình là người mới và ít có tiếng nói tại công ty thì nên 1001vieclam khuyên bạn nên sẵn sàng tìm kiếm một công ty khác ở một vị trí công việc khác, nơi đó bạn xứng đáng được ghi nhận năng lực và dễ dàng phát triển các kỹ năng của bạn.

Có thể bạn muốn tìm hiểu:

Năm dấu hiệu này có vẻ như là những chia sẻ với những người đang tìm việc, nhưng bề sâu câu chuyện lại có vẻ dành cho đối tượng doanh nghiệp. Nếu thấy những dấu hiệu này vô tình xuất hiện trong đơn vị mình, doanh nghiệp có thể thay đổi để cải thiện hình ảnh công ty mình để chiêu mộ và thu hút được nhiều nhân tài về cho công ty.