1001vieclam Blog

Thông tin việc làm tuyển dụng nhân sự

Tag

nhân viên bán hàng

Làm sao thành công với công việc nhân viên bán hàng đầu tiên ?

Làm một nhân viên bán hàng thường có 2 cách thức để tiếp cận khác hàng: chủ động nói chuyện tìm kiếm khác hàng hay chờ đợi cho đến khi khách hàng chủ động liên hệ lại. Marie Warner, chủ… Continue Reading →

© 2019 1001vieclam Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑