Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà người lao động quan tâm khi ký hợp đồng làm việc với các công ty, doanh nghiệp. Kể từ năm 2018, bên cạnh khoản tiền lương tháng đóng BHXH sẽ bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động để làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không bao gồm những chế độ hay các phúc lợi khác.

Từ 2018, không tính đóng BHXH những khoản thu nhập nào?

Từ 2018, không tính đóng BHXH những khoản thu nhập nào?

Tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH đã thể hiện những quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc. Cụ thể như sau:

Các khoản bổ sung kèm theo sẽ được quy định rõ tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về việc thực hiện hợp đồng lao động, cơ chế kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Trong đó quy định rõ, tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bao gồm: lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác theo quy định của Nhà nước về lao động có thể hiện rõ trong hợp đồng lao động. Những khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể và mức lương thỏa thuận được ghi trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Từ 2018, không tính đóng BHXH những khoản thu nhập nào?

Từ 2018, BHXH sẽ có những thay đổi

Tuy nhiên, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác, ví dụ như tiền thưởng…

Theo quy định mới của Nhà nước, sẽ có 14 khoản sau đây không nằm trong mục tính đóng BHXH, và điều này sẽ được áp dụng từ tháng 1/2018. Bao gồm những khoản sau:

 1. Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 của bộ Luật lao động 2012
 2. Tiền thưởng sáng kiến
 1. Tiền ăn giữa ca
 2. Tiền hỗ trợ xăng xe
 3. Tiền hỗ trợ điện thoại
 4. Tiền hỗ trợ đi lại
 5. Tiền hỗ trợ giữ trẻ
 6. Tiền hỗ trợ nhà ở
 7. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ
 8. Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị mất
 9. Tiền hộ trợ lao động có người thân kết hôn
 10. Tiền hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động
 11. Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn như: tai nạn lao động, bệnh tật…
 12. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khách ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Từ 2018, không tính đóng BHXH những khoản thu nhập nào?

Bảo hiểm xã hội sẽ không tính đóng những khoản nêu trên

Vì vậy, tiền lương đóng BHXH bắt buộc có mức đóng thấp nhất sẽ bằng mức lương tối thiểu vùng và cao nhất sẽ bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, với những đối tượng được hưởng lương do Nhà nước quy định, từ ngày 01/01/2018, tiền lương làm cơ sở đóng BHXH bắt buộc vẫn là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp theo chức vụ, thâm niên nghề…  theo mức lương cơ sở quy định từng thời kỳ.

Tiền lương tháng đóng BHXH cũng khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng:

 • Các đối tượng làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
 • Các công việc đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
 • Công việc đòi hỏi người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%.
 • Công việc yêu cầu người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong môi trường lao động bình thường.

Từ 2018, không tính đóng BHXH những khoản thu nhập nào?

Người lao động nên biết những quy định mới nhất về BHXH

Nắm rõ những quy định mới của Chính phủ về việc đóng BHXH hàng tháng sẽ giúp người lao động có thêm kiến thức về nghĩa vụ cũng như quyền lợi của mình một cách rõ ràng hơn.