Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5000000-6000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:10/03/2018
Công ty: Passio Coffee
Trực tiếp tham gia công việc bán hàng, pha chế và phục vụ khách hàng. Đảm...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty CP Thái Lan Paint
- Vai trò chính của TKV là đại diện Công ty thực hiện các vấn đề đàm...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Bà/Cô
 
Giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm đá như đá Granite, đá Marble, đá Onyx,...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty CP Thái Lan Paint
- Xây dựng các chương trình, chính sách tuyển dụng để thu hút các ứng...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Bắc Giang
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty CP Thái Lan Paint
- Điều hành, điều phối chung và chịu trách nhiệm các hoạt động của doanh nghiệp thuộc...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: CN Công ty CP Phát triển Công nghiệp Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh
o Lên kế hoạch tiếp khách, đối tác Nhật Bản  o Tiếp khách thi tuyển và gửi thư...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: CN Công ty CP Phát triển Công nghiệp Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh
o Phát triển thị trường, duy trì mối quan hệ với các đối tác & đưa ra phương...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: CN Công ty CP Phát triển Công nghiệp Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh
 - Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển nguồn lao động đi xuất khẩu lao động tại thị...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty CP Xúc Tiến Thương Mại Điện Tử (ECP)
 
- Phụ trách phát triển mạng lưới kinh doanh - Xây dựng, đề xuất và triển khai thực hiện,...
Mức lương:Từ 9.000.000đ đến 17.100.000đ/tháng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/02/2018
Công ty: Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO
-    Tìm kiếm, khai thác khách hàng -    Giao dịch trực...