Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: Chương trình Hỗ trợ du học
 
Nghiên cứu, lên ý tưởng, viết bài nội dung trong lĩnh vực giáo dục - việc...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Phát Triển Thương Hiệu Quốc Gia
 
Tìm kiếm các thông tin khách hàng là các tập đoàn, tổng...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: Công ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Toàn Diện
Lên ý tưởng, xây dựng nội dung truyền thông để quảng bá cho sản phẩm trong từng giai...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/06/2017
Công ty: Công ty TNHH Ánh Sáng Tiến Dư
- Tìm kiếm thông tin , viết bài giới thiệu,  PR về các lĩnh vực vật tư quảng...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/05/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Phát Triển Thương Hiệu Quốc Gia
 
Triển khai thực hiện chào bán đến các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quảng cáo và...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: INTELLECTUAL DEVELOPMENT COMPANY (INDEC)
Biên tập, viết bài PR, quảng cáo, thông cáo báo chí Chăm...
Mức lương:5000000-7000000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sao
* Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng tư vấn, giải đáp về sản phẩm và dịch...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:29/05/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Phát Triển Thương Hiệu Quốc Gia
 
Triển khai thực hiện chào bán đến các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quảng cáo và...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:29/05/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Phát Triển Thương Hiệu Quốc Gia
 
Triển khai thực hiện chào bán đến các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quảng cáo và...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Hãng Thông Tấn Việt
- Viết kịch bản nội dung,  xây dựng  kế hoạch sản xuất các chương trình được...