Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Quầy Thành Công
-   Nhân viên đứng tại quầy làm gói đồ cho khách vào bao bì...
Mức lương:5-8 triệu/tháng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: MBAL_North
 
- Hỗ trợ lập kế hoạch tuyển dụng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh cho các chi nhánh -...
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: MBAL_North
 
- Tuyển dụng trực tiếp 2 tư vấn tài chính cá nhân và doanh nghiệp trở lên...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công ty TNHH Khơi Minh
-   Nhân viên đứng tại quầy làm gói đồ cho khách vào bao bì...
Mức lương:5 - 7 triệu + HH
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/12/2017
Công ty: Công ty Khang Gia Bình Group
 
- Chăm sóc khách hàng qua điện thoại theo Data có sẵn - Nhận các cuộc...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Quầy Thành Công
-   Nhân viên đứng tại quầy làm gói đồ cho khách vào bao bì...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công ty TNHH Hanwha Life Việt Nam
 
- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch tuyển dụng, xây dựng nhóm phòng kinh doanh. -...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công ty TNHH Hanwha Life Việt Nam
 
Khai thác thị trường, lập danh sách khách hàng tiềm năng. Tư vấn các giải...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công ty BHNT AIA Exchange Hà Nội
 
Tư vấn và giới thiệu với Khách Hàng về kế hoạch tài chính và các...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công ty TNHH Nam Sài Gòn
 
- Lên kế hoạch tiếp thị và khai thác khách hàng mới qua cơ sở dữ liệu nội...