Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:24/04/2018
Công ty: Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Nhật Bản
 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Gọi điện mời khách hàng dự hội thảo do công ty tổ chức (nguồn data...
Mức lương:6 000 000 - 15 000 000
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty TNHH Tường Phúc An Thịnh
 
- Thiết lập các cuộc hẹn với khách hàng có sẵn hoặc thông qua data được cung...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Nhật Bản
 
- Gọi điện mời khách hàng dự hội thảo do công ty tổ chức (nguồn data sẵn có do công...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty TNHH Khơi Minh
  TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN VÀ PHỤ BÁN HÀNG TẠI QUẦY...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty TNHH Khơi Minh
  TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN VÀ PHỤ BÁN HÀNG TẠI QUẦY...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công Ty TNHH Dịch Vụ BĐS SeaLands
- Gọi điện thoại theo Data có sẵn của Công ty. - Trực tiếp tư vấn, giới thiệu tới khách...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công Ty TNHH Dịch Vụ BĐS SeaLands
- Gọi điện thoại theo Data có sẵn của Công ty. - Trực tiếp tư vấn, giới thiệu tới khách...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công Ty TNHH Dịch Vụ BĐS SeaLands
- Gọi điện thoại theo Data có sẵn của Công ty. - Trực tiếp tư vấn, giới thiệu tới khách...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Quầy Thành Công
    TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN VÀ PHỤ BÁN HÀNG TẠI QUẦY...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Vĩnh Phúc
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công Ty Bảo Việt Vĩnh Phúc
Hạch toán chứng từ kế toán. Thanh toán các khoản chi phí. Phân...