Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:500000VND
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công ty TNHH Nam Sài Gòn
- Thực hành kỹ năng thiết lập cuộc hẹn với khách hàng - Trải nghiệm gặp gỡ khách...
Mức lương:7000000VND
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công ty TNHH Nam Sài Gòn
- Lên kế hoạch tiếp thị và khai thác khách hàng mới qua cơ sở dữ liệu nội bộ, qua...
Mức lương:8.000.000 - 15.000.000
Nơi làm việc:Thanh Hoá
Ngày hết hạn:11/05/2018
Công ty: AIA Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa
Kênh Ngân hàng là kênh phân phối bảo hiểm hoàn toàn mới,...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/04/2018
Công ty: Công ty TNHH MTV Nam Sài Gòn
- Thực hiện các công việc marketing, hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện, hội thảo khách...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công ty TNHH Cathay Việt Nam
- Phát triển và xây dựng đội ngũ kinh doanh. -  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế...
Mức lương:7.000.000 đến 10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công ty TNHH Tường Phúc An Thịnh
- Triển khai kế hoạch kinh doanh dựa trên kế hoạch/ target được giao từ bộ phận; - Phân chia công...
Mức lương:5.000.000 đến 7.000.000 triệu
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công ty TNHH Tường Phúc An Thịnh
- Gọi điện mời khách hàng tham gia chương trình hội thảo do công ty tổ...
Mức lương:5. 000.000 đến 7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công ty TNHH Tường Phúc An Thịnh
- Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới. - Lập kế...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Pacific Cross Vietnam
Phát triển khách hàng mới thuộc mảng bảo hiểm du lịch và đạt mục tiêu doanh số...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:24/04/2018
Công ty: Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Nhật Bản
 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Gọi điện mời khách hàng dự hội thảo do công ty tổ chức (nguồn data...