Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7000000 - 15000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
- Kiểm tra, đối chiếu và thu thập thông tin của khách hàng không trả nợ đúng...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Manulife Việt Nam
 
- Nghiên cứu nhu cầu thị trường và chọn lọc những khách hàng tiềm năng. - Khai thác...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Manulife Việt Nam
 
- Nghiên cứu nhu cầu thị trường và chọn lọc những khách hàng tiềm năng. - Khai thác...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Manulife Việt Nam
 
- Nghiên cứu nhu cầu thị trường và chọn lọc những khách hàng tiềm năng. - Khai thác...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty TNHH Manulife Việt Nam
Tham gia tuyển dụng, đào tạo đội ngũ kinh doanh Giám sát tình hình kinh doanh...
Mức lương:13.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty TNHH Cathay Việt Nam
Tập đoàn tài chính Cathay – Việt Nam hiện đang mở rộng phát triển kinh doanh bằng...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
- Tiến hành các cuộc gọi chào hàng/ khảo sát, gặp gỡ để tìm kiếm...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:10/02/2018
Công ty: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch tuyển dụng, xây dựng nhóm phòng kinh doanh -...
Mức lương:12
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Manulife Việt Nam
 
Nghiên cứu nhu cầu/khuynh hướng thị trường và chọn lọc những khách hàng tiềm năng....
Mức lương:10000000 - 12000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty Manulife Việt Nam
Tham gia khóa đào tạo về kinh doanh của công ty. Tìm kiếm các khách...