Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:20/11/2017
Công ty: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, gặp gỡ và thu thập hồ sơ bảo hiểm, cung cấp những...
Mức lương:7.000.000 - 15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:26/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Prudential
 
- Chủ động liên hệ và tư vấn khách hàng tiềm năng theo danh sách được cung cấp. -...
Mức lương:4,000,000 - 7,000,000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:11/11/2017
Công ty: Dai-ichi Life Việt Nam
- Gọi điện mời khách hàng theo data Công ty cung cấp đến tham dự các chương trình...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:18/11/2017
Công ty: Công ty TNHH Manulife Việt Nam
• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, gặp gỡ và thu thập hồ sơ bảo hiểm, cung cấp những...
Mức lương:3-5 triệu
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:18/11/2017
Công ty: Công ty TNHH Manulife Việt Nam
 * Tuyển dụng: đăng tin tuyển, lọc hồ sơ, hẹn ứng viên, quản lý hồ sơ và hoàn...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Nielsen Vietnam
Tìm kiếm, tiếp cận và mời những đối tượng được khảo sát để tham dự hội thảo, cuộc phỏng vấn...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/11/2017
Công ty: Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land
​ ^_^ MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRỞ THÀNH chuyên gia tìm kiếm, kết nối giữa công ty...
Mức lương:7,000,000 - 15,000,000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:26/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Prudential
 
- Chủ động liên hệ và tư vấn khách hàng tiềm năng theo danh sách được cung cấp. -...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/10/2017
Công ty: Công ty BHNT AIA Exchange Hà Nội
 
Tư vấn và giới thiệu với Khách Hàng về kế hoạch tài chính và các...
Mức lương:7000000-15000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:22/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Prudential
 
- Chủ động liên hệ và tư vấn khách hàng tiềm năng theo danh sách được cung cấp. -...