Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Nhật Bản
 
- Gọi điện mời khách hàng dự hội thảo do công ty tổ chức (nguồn data sẵn có do công...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công Ty TNHH Dịch Vụ BĐS SeaLands
- Gọi điện thoại theo Data có sẵn của Công ty. - Trực tiếp tư vấn, giới thiệu tới khách...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công Ty TNHH Dịch Vụ BĐS SeaLands
- Gọi điện thoại theo Data có sẵn của Công ty. - Trực tiếp tư vấn, giới thiệu tới khách...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công Ty TNHH Dịch Vụ BĐS SeaLands
- Gọi điện thoại theo Data có sẵn của Công ty. - Trực tiếp tư vấn, giới thiệu tới khách...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Vĩnh Phúc
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công Ty Bảo Việt Vĩnh Phúc
Hạch toán chứng từ kế toán. Thanh toán các khoản chi phí. Phân...