Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công Ty TNHH DV ĐT XD BĐS Nam Tiến
- Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng - Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công Ty TNHH DV ĐT XD BĐS Nam Tiến
- Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng - Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn...
Mức lương:TRÊN 30000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2018
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC HOÀNG MINH
Tư vấn giới thiệu đến khách hàng về các dự án công ty đang phân phối, hướng...
Mức lương:5.000.000 đến 8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2018
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC HOÀNG MINH
Tư vấn giới thiệu đến khách hàng về các dự án công ty đang phân phối, chốt...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:26/05/2018
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC HOÀNG MINH
Tư vấn giới thiệu đến khách hàng về các dự án công ty đang phân phối,...
Mức lương:TRÊN 30000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/06/2018
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC HOÀNG MINH
Tư vấn giới thiệu đến khách hàng về các dự án công ty đang phân phối, hướng...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Hoàng Khang
 
- Tư vấn, giới thiệu, bán sản phẩm Bất động sản dự án của Công ty đến Khách hàng...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công ty Bất động sản Tuấn 123
+ Tham gia khóa học 1 tháng (vừa học vừa làm) về kỹ năng, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Hoàng Khang
 
- Tư vấn, giới thiệu, bán sản phẩm Bất động sản dự án của Công ty đến Khách hàng...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Quầy Thành Công
    CẦN GẤP NHÂN VIÊN NAM, NỮ TUỔI TRÊN 18 NHÂN VIÊN BÁN VÀ PHỤ...