Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty TNHH một thành viên Chung Am vina
Mô tả chi tiết công việc - Thông dịch tiếng Hàn - Phiên dịch tài liệu theo chỉ...
Mức lương:10000000-25000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản Tân Kiến
– Phiên dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại; – Đón tiếp, tư...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: VPLS DENCO
 
Hiện tại chúng tôi cần tuyển dụng nhân viên Biên dịch Tiếng Anh kiêm hành...
Mức lương:10000000-25000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản Tân Kiến
– Phiên dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại; – Đón tiếp, tư...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:05/03/2017
Công ty: TNHH Wing Kwong Industrial Việt Nam
 
 - Chịu trách nhiệm về mảng chất lượng sản phẩm, kiểm tra ngoại quan... - Đảm bảo chất lượng sản phẩm...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH ZOOMLION VIỆT NAM
- Bán các  thiết bị  máy xây dựng đặc biệt là cẩu tháp, vận thăng,...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH ZOOMLION VIỆT NAM
- Tiếp nhận chuyển giao về kỹ thuật liên quan đến hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo trì, sửa...
Mức lương:10.000.000-15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản Tân Kiến
– Phiên dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại; – Đón tiếp, tư...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:27/02/2017
Công ty: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ
- Là cầu nối mối quan hệ Trung tâm với tổ chức nước ngoài, tiếp cận các dự án phi...
Mức lương:7000000-10000000 + Hoa hồng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Công ty TNHH Công nghiệp quốc tế Châu Dương
Thực hiện kế hoạch kinh doanh của từng tháng dựa trên chỉ tiêu được giao và phân...