Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:9.000.000
Nơi làm việc:Long An
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Công ty TNHH MTV SEAPAC VN
 
- Theo dõi số lượng nguyên vật liệu tồn kho thực tế trên file excel; - Thống kê số lượng...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Công Ty Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam
 
- Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt. - Theo dõi kết quả thử việc,...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Long An
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH MTV J&J FASHION
 
- Phiên dịch cho giám đốc sản xuất - Làm báo cáo sản xuất hàng...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/04/2017
Công ty: Công ty Cổ phần TLK
 
- Dịch văn bản, tài liệu liên quan đến tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại. - Phiên...
Mức lương:thỏa thuận
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp BoSung Kỳ Nam
 
- Trao đổi công việc bằng tiếng hàn quốc. - Lắp ráp các chi tiết máy, thiết bị tự...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:15/04/2017
Công ty: Công ty TNHH Giày Gia Định
 
- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/04/2017
Công ty: TNHH Việt Uy Tín
 
Biên dịch tài liệu sang Tiếng Anh và ngược lại  Hiệu đính, biên tập...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Công Ty TNHH dịch thuật Việt Uy Tín
Nhận dịch tài liệu online tại nhà đối với ctv biên dịch. Đi phiên dịch ngắn hạn theo...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Công Ty TNHH dịch thuật Việt Uy Tín
Dạy và luyện thi N5, N4 tiếng Nhật cho du học sinh đi Nhật. Giờ dạy linh hoạt, 1 tuần 2 - 3 buổi / 1...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Công Ty TNHH dịch thuật Việt Uy Tín
Kiểm tra và nhận tài liệu để dịch Biên dịch tài liệu sang Tiếng Anh và ngược...