Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/10/2016
Công ty: Vietnam Poly Bag Import Export Jsc
- Tìm kiếm khách hàng - Thỏa thuận, đàm phán các điều khoản của hợp đồng...
Mức lương:14.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/10/2016
Công ty: Worklink Vietnam (Viet Global Travel's)
 
- Trợ lý cho Chuyên gia người Hàn - Hỗ trợ cho Giám đốc xử lý các vấn đề...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/10/2016
Công ty: Công ty cổ phần quảng cáo quà tặng VNBG (Ensa)
Chịu trách nhiệm tìm kiếm nhà máy sản xuất sản phẩm quà tặng ở nước ngoài...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:20/10/2016
Công ty: TOPICA EDTECH GROUP
Hỗ trợ giảng viên nước ngoài và học viên trong các lớp học trình độ Basic...
Mức lương:thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:22/10/2016
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
Giao tiếp thành thạo bằng tiếng Trung  Quốc -      Mua hàng hoặc dịch vụ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:23/10/2016
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
- Phụ trách phiên dịch từ Tiếng Hàn sang Tiếng Việt và ngược lại tại bộ phận Kỹ thuật -...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2016
Công ty: Công ty dịch thuật chuyên nghiệp Hà Nội
(TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH tiếng Anh, Trung, Pháp, Nhật, Hàn Quốc,...
Mức lương:3-5tr
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/10/2016
Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Cleverlink Việt Nam
- Có khả năng dịch thuật một hoặc nhiều lĩnh vực: Tin học, Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Dịch vụ,...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2016
Công ty: TNHH TEN TRANG
 
 Biên phiên dịch các buổi họp, dịch tài liệu, mail… ( Nhật ó Việt). Sẽ...