Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:16/12/2016
Công ty: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ truyền thông PFP Media
 
- Thực hiện tư vấn, cung cấp các dịch vụ tài chính của Công ty cho khách...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:26/12/2016
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
Mô tả công việc : - Học việc 03 tháng: Định hướng nghề và các kiến thức, kỹ năng...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:26/12/2016
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
Mô tả công việc Hỗ trợ các chuyên viên phân tích thực hiện các...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/12/2016
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
 Mô tả công việc - Thực hiện các nghiệp vụ lưu ký và quản lý cổ...