Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:30/03/2018
Công ty: Công ty dược phẩm Mai Trang
 
- Nắm tất cả tên và phân loại, thành phần, tác dụng các sản phẩm của...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/03/2018
Công ty: CÔNG TY DƯỢC PHẨM HUY HÀ
 
- Tư vấn chăm sóc sức khỏe tùy vào từng bệnh học và đối tượng. - Tư vấn tất cả các...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/03/2018
Công ty: CÔNG TY DƯỢC PHẨM HUY HÀ
 
- Tìm hiểu nhu cầu, sở thích và khả năng của khách hàng để tư vấn các sản...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/03/2018
Công ty: CHI NHÁNH CÔNG TY HOÀNG PHÁT
- Nắm rõ được một số vấn đề cơ bản bệnh học, triệu chứng lâm sàng, dinh dưỡng, cơ chế bệnh,...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH PHÚC VĨNH
 
Nắm rõ được một số vấn đề cơ bản bệnh học, triệu chứng lâm sàng, dinh dưỡng, cơ chế bệnh,...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH VẠN AN
 
Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm trên từng công đoạn sản xuất - Kiểm tra chất lượng từng...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH PHÚC VĨNH
 
Nắm rõ được một số vấn đề cơ bản bệnh học, triệu chứng lâm sàng, dinh dưỡng, cơ chế bệnh,...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH VẠN AN
 
Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm trên từng công đoạn sản xuất - Kiểm tra chất lượng từng...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:25/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH VẠN AN
 
Nắm rõ được một số vấn đề cơ bản bệnh học, triệu chứng lâm sàng, dinh dưỡng, cơ chế bệnh,...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:25/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH VẠN AN
 
Nắm rõ được một số vấn đề cơ bản bệnh học, triệu chứng lâm sàng, dinh dưỡng, cơ chế bệnh,...