Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7 000 000 - 10 000 000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công Ty Cổ Phần Gon Sa
- GONSA được thành lập năm 2010 với giá trị cốt lõi nằm ở chính con người, GONSA...
Mức lương:thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công Ty Cổ Phần Gon Sa
- GONSA được thành lập năm 2010 với giá trị cốt lõi nằm ở chính con người, GONSA...
Mức lương:thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công Ty Cổ Phần Gon Sa
- GONSA được thành lập năm 2010 với giá trị cốt lõi nằm ở chính con người, GONSA...
Mức lương:thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công Ty Cổ Phần Gon Sa
- Công Ty Cổ Phần GON SA (gọi tắt là GONSA) được thành lập năm 2010 với giá trị cốt...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2115
Công ty: TND
 
Công Việc : Đi dự hội thảo về nghiên cứu thị trường ở khu vực trong TP.HCM * Cho công ty biết ý kiến của mình về...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: CÔNG TY DƯỢC PHẨM HUY HÀ
 
- Nắm rõ được bệnh lý ( bệnh học, triệu chứng lâm sàng, dinh dưỡng, cơ chế bệnh,...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty TNHH Khơi Minh
    TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN VÀ PHỤ BÁN HÀNG TẠI QUẦY...
Mức lương:7.000.000- 10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công Ty TNHH Dược An Sinh
- Chăm sóc và giới thiệu sản phẩm của công ty đến các nhà thuốc, quầy thuốc ... tại...
Mức lương:7.000.000- 10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công Ty TNHH Dược An Sinh
- Chăm sóc và giới thiệu sản phẩm của công ty đến các nhà thuốc, quầy thuốc ... tại...
Mức lương:7.000.000- 10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công Ty TNHH Dược An Sinh
- Chăm sóc và giới thiệu sản phẩm của công ty đến các nhà thuốc, quầy thuốc ... tại...