Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Bio Việt Pháp
 
*Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty của các Phòng ban...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Bio Việt Pháp
 
*Phát triển thị trường và chăm sóc một số khách hàng mảng Nguyên liệu Dược...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Bio Việt Pháp
 
- Soạn thảo, upload hồ sơ đăng kí sản phẩm TPCN, Mỹ phẩm, theo yêu cầu của cấp trên. - Thường...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Bio Việt Pháp
 
*Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty của các Phòng...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Bio Việt Pháp
 
Nghiên cứu bào chế sản phẩm mới: Dựa theo kế hoạch Nghiên cứu, thực hiện Nghiên cứu...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: KVVVietNam
 
Làm việc tại văn phòng công ty, tiếp nhận thông tin sản phẩm , xem xét thông tin và kiểm tra theo tiêu chuẩn công ty...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: KVVVietNam
 
- Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất hàng - Điều tra, phân tích lỗi trong quá trình kiểm tra - Đưa ra đối sách khắc...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Century Healthcare
- Hỗ trợ khách hàng về đơn thuốc - Chuẩn bị thuốc theo đơn thuốc được kê - Thường...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công Ty TNHH Việt Hưng
 
Tiếp nhận, chuẩn bị chứng từ giao nhận của các phòng ban, sắp xếp, lưu trữ chứng từ ngăn nắp, khoa...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công Ty TNHH Việt Hưng
 
- Thực hiện chương trình  tuyển dụng  theo kế hoạch của Công ty và các chi...