Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Quầy Thành Công
  TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN VÀ PHỤ BÁN HÀNG TẠI QUẦY...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Quầy Thành Công
  TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN VÀ PHỤ BÁN HÀNG TẠI QUẦY...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/03/2018
Công ty: Quầy Thanh Đạt
  CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN NAM, NỮ TUỔI TRÊN 18 NHÂN VIÊN BÁN VÀ PHỤ...
Mức lương:4700000-5800000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU
- Bảo vệ an toàn hàng hóa kho thế chấp, kiểm tra chặt chẽ hàng tồn kho; Cập nhật...
Mức lương:4700000-5800000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU
- Thực hiện các nghiệp vụ Bảo vệ tại vị trí được giao - Bảo vệ an ninh trật tự, tài sản, PCCC...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Công ty TNHH Khơi Minh
    CẦN GẤP NHÂN VIÊN  NAM NỮ LÀM VIỆC BÁN VÀ PHỤ BÁN...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/04/2018
Công ty: Quầy Thành Công
    CẦN GẤP NHÂN VIÊN  NAM NỮ LÀM VIỆC BÁN VÀ PHỤ BÁN...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty TNHH Khơi Minh
    TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN VÀ PHỤ BÁN HÀNG TẠI QUẦY...
Mức lương:9,900,000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:01/09/2018
Công ty: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải
Cần gấp 50 Nhân viên Nam/nữ bảo vệ tại các mục tiêu: - Công ty - Văn Phòng -...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty Cổ Phần KIS
 
+ Giám sát tình hình an ninh, an toàn PCCC và kiểm soát các...