Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ NSB
- Đăng ký, kiểm soát khách hàng đến liên hệ công việc tại mục. - Đăng...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ NSB
-- Đăng ký, kiểm soát khách hàng đến liên hệ công việc tại mục. - Đăng...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Quang Huy
 
_theo dõi, điều tra ngoại tình _giám sát con cái đi học _điều tra tìm người...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Nhất Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ An Ninh Nhất Hà Nội liên tục tuyển sinh nhân viên bảo vệ...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Nhất Hà Nội
Tuyển dụng làm việc theo nguyện vọng của ứng viên: - Bảo vệ an ninh tại các KCN, TT Thương Mại,...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Nhất Hà Nội
Tuyển dụng làm việc theo nguyện vọng của ứng viên: - Bảo vệ an ninh tại các KCN, TT Thương Mại,...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/03/2017
Công ty: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Nhất Hà Nội
Bảo vệ an ninh tại các KCN, TT Thương Mại, Nhà Máy, Ngân Hàng, Đại Sứ Quán...
Mức lương:4.200.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Nhất Hà Nội
Tuyển dụng làm việc theo nguyện vọng của ứng viên: - Bảo vệ an ninh tại các KCN, TT Thương Mại,...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: CPDV Bảo Vệ Thành Long V.N
Công ty CP DV Bảo vệ Thành Long V.N chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ 24/24...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/03/2017
Công ty: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Nhất Hà Nội
Bảo vệ an ninh tại các KCN, TT Thương Mại, Nhà Máy, Ngân Hàng, Đại Sứ Quán...