Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:15000000-20000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: Công Ty CP Viễn Đông Group
+ Tổ chức tuyển dụng và vận hành hệ thống nhân viên thị trường. + Tổ chức tìm...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:16/06/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần DNV HCM
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: CÔNG TY CP ST TOÀN CẦU
Điều hành chung hoạt động bộ phận kinh doanh. Quản lý phát triển hoạt động kinh doanh cho...
Mức lương:15000000-20000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/05/2017
Công ty: Công ty Cổ Phần Đầu tư Winpro
1. Công việc chính: Quản lý hệ thống: + Nội bộ: Đội ngũ trưởng khu vực, GDM sẽ trực tiếp giao...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Nghệ An
Ngày hết hạn:24/05/2017
Công ty: TẬP ĐOÀN ĐẠI NAM
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Nghệ An
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Tập Đoàn Đại Nam
- Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn Đại Nam (Thuộc Tập...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Tập Đoàn Đại Nam
+ Tổ chức tuyển dụng và vận hành hệ thống nhân viên thị trường. + Tổ chức tìm kiếm...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Vĩnh Phúc
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Tập Đoàn Đại Nam
+ Tổ chức tuyển dụng và vận hành hệ thống nhân viên thị trường. + Tổ chức tìm kiếm...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Công Ty Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam
 
1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc xưởng về công tác quản lý, sử dụng lao động,...
Mức lương:trên 30 triệu
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:20/04/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM GROUP
 
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...