Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Nghệ An
Ngày hết hạn:24/05/2017
Công ty: TẬP ĐOÀN ĐẠI NAM
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Nghệ An
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Tập Đoàn Đại Nam
- Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn Đại Nam (Thuộc Tập...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Tập Đoàn Đại Nam
+ Tổ chức tuyển dụng và vận hành hệ thống nhân viên thị trường. + Tổ chức tìm kiếm...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Vĩnh Phúc
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Tập Đoàn Đại Nam
+ Tổ chức tuyển dụng và vận hành hệ thống nhân viên thị trường. + Tổ chức tìm kiếm...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Công Ty Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam
 
1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc xưởng về công tác quản lý, sử dụng lao động,...
Mức lương:trên 30 triệu
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:20/04/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM GROUP
 
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:150.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam
- Tổ chức điều hành, phân công và kiểm soát các hoạt động của phòng...
Mức lương:8000000-15000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam
- Chịu trách nhiệm về các hoạt động của showroom (Hàng hóa, tài sản, nhân...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần Đại Nam
+ Tổ chức tìm kiếm và xây dựng hệ thống NPP. + Tổ chức tuyển dụng và vận hành hệ...
Mức lương:15.000.000- 20.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRANG TRÍ NỘI THẤT THÔNG MINH BẢO BẢO
 
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên chiến lược phát triển của Công ty - Triển khai thực...