Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:08/03/2017
Công ty: Công ty CP Daisy Quốc tế
- Quản lý và phát triển kinh doanh 01 nhãn sơn nước tại thị trường miền...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: CN Tập đoàn Đại Nam tại Đà Nẵng
- Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: CN Tập đoàn Đại Nam tại Đà Nẵng
- Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/03/2017
Công ty: CN Tập đoàn Đại Nam tại Đà Nẵng
- Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn Đại Nam (Thuộc Tập...
Mức lương:1.500
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2017
Công ty: GPO INTERNATIONAL
- Manage the budget and the regulations on financial management - budgeting: review, adjust and monitor the...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Gia Lai
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Hưng Đại Nam
 
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Gia Lai
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Hưng Đại Nam
 
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/01/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần DNV HCM
 
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/01/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần DNV HCM
 
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/01/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần DNV HCM
 
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...