Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Tập đoàn Đại Nam
+ Tổ chức tuyển dụng  GSBH có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sơn nước + Tối thiểu 70% số...
Mức lương:25.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Tập đoàn Đại Nam
Tổ chức tuyển dụng và quản lý tối thiểu 03 GĐM. Tổ chức tuyển dụng GSBH. Tổ chức tư vấn và...