Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công ty Cổ Phần Đầu tư Winpro
1. Công việc chính: Quản lý hệ thống: + Nội bộ: Đội ngũ trưởng khu vực, GDM sẽ trực tiếp giao...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công Ty TNHH Trendsetters Fashions Việt Nam
* Tuyển dụng: - Lập kế hoạch tuyển dụng năm, quý, tháng theo yêu cầu của công ty...
Mức lương:15.000.000- 25.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sato Việt Nhật
 
- Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn, Có...
Mức lương:9000000-13000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam
- Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại - Lên lịch, sắp xếp lịch làm việc của Giám...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Yên Bái
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: CÔNG TY SƠN ST TOÀN CẦU
1. Quản lý và phát triển kinh doanh 01 nhãn hàng sơn nước trên toàn...
Mức lương:3.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải
Job Description: Build sale strategy and carry out sale plan; Work closely with Branch Managers to sale new services...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Clever Choice
-  Quản lý và điều hành toàn bộ nhân viên trong Khu Vực. - Được quyền...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:21/08/2017
Công ty: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
• Quản lý doanh số, chi phí, lợi nhuận, đảm bảo vận hành hiệu quả đáp ứng chỉ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:21/08/2017
Công ty: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
1. Vận hành đạt chỉ tiêu doanh thu: chịu trách nhiệm triển khai mục tiêu...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải
Quản lý các Đội Giám sát và nhân viên bảo vệ trong khu vực Đại diện...