Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:21/08/2017
Công ty: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
• Quản lý doanh số, chi phí, lợi nhuận, đảm bảo vận hành hiệu quả đáp ứng chỉ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:21/08/2017
Công ty: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
1. Vận hành đạt chỉ tiêu doanh thu: chịu trách nhiệm triển khai mục tiêu...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải
Quản lý các Đội Giám sát và nhân viên bảo vệ trong khu vực Đại diện...
Mức lương:60.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải
Job Description: Build sale strategy and carry out sale plan; Work closely with Branch Managers to sale new services...
Mức lương:15
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Excellence Spa- Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng
Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của Công ty. Đề xuất,...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/07/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Vinana
 
+ Điều phối các hoạt động của phòng kĩ thuật, chịu trách nhiệm trước ban BGĐ + Báo...
Mức lương:15000000-20000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: Công Ty CP Viễn Đông Group
+ Tổ chức tuyển dụng và vận hành hệ thống nhân viên thị trường. + Tổ chức tìm...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:16/06/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần DNV HCM
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: CÔNG TY CP ST TOÀN CẦU
Điều hành chung hoạt động bộ phận kinh doanh. Quản lý phát triển hoạt động kinh doanh cho...
Mức lương:15000000-20000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/05/2017
Công ty: Công ty Cổ Phần Đầu tư Winpro
1. Công việc chính: Quản lý hệ thống: + Nội bộ: Đội ngũ trưởng khu vực, GDM sẽ trực tiếp giao...