Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:25.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Tập đoàn Đại Nam
Tổ chức tuyển dụng và quản lý tối thiểu 03 GĐM. Tổ chức tuyển dụng GSBH. Tổ chức tư vấn và...