Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:25.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: công ty cổ phần ST Toàn Cầu
 
- Quản lý và phát triển kinh doanh 01 nhãn hàng sơn nước trên địa bàn...
Mức lương:25.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: công ty cổ phần ST Toàn Cầu
 
- Quản lý và phát triển kinh doanh 01 nhãn hàng sơn nước trên địa bàn...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Bắc Giang
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: công ty cổ phần ST Toàn Cầu
 
- Phát triển hệ thống kinh doanh 01 nhãn hàng sơn nước, tìm kiếm và thiết lập...
Mức lương:25.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: công ty cổ phần ST Toàn Cầu
 
- Quản lý và phát triển kinh doanh 01 nhãn hàng sơn nước trên địa bàn...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: công ty cổ phần ST Toàn Cầu
 
- Phát triển hệ thống kinh doanh 01 nhãn hàng sơn nước, tìm kiếm và thiết lập...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Nam Định
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: công ty cổ phần ST Toàn Cầu
 
- Phát triển hệ thống kinh doanh 01 nhãn hàng sơn nước, tìm kiếm và thiết lập...
Mức lương:25.000.000
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: công ty cổ phần ST Toàn Cầu
 
- Quản lý và phát triển kinh doanh 01 nhãn hàng sơn nước trên địa bàn...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:03/06/2017
Công ty: Đại Phước Tiến
 
-Quản lý nhân viên bán hàng. -Giám sát hoạt động bán...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:30/07/2017
Công ty: Công ty cổ phần Việt Mỹ
- Tìm kiếm mở đại lý bán hàng trên địa bàn được phân bổ - Giám...
Mức lương:5000000- 7000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Nhà Xanh
- Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở công nhân hoàn thành công việc tại bộ phận...