Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:12tr - 15tr
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:18/02/2018
Công ty: JellyFishHR
- Căn cứ vào kế hoạch đặt hàng từ khách hàng để có kế hoạch nhân lực cho sản...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2117
Công ty: TND
 
Công Việc : Đi dự hội thảo về nghiên cứu thị trường ở khu vực trong TP.HCM * Cho công ty biết ý kiến của mình về...
Mức lương:10-19
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:10/02/2018
Công ty: Công ty cổ phần đầu tư Winpro
1. Công việc chính: Quản lý hệ thống: + Nội bộ: Đội ngũ trưởng khu vực, GDM sẽ trực tiếp giao...
Mức lương:7-14
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:10/02/2018
Công ty: Công ty cổ phần đầu tư Winpro
+ Bao phủ địa bàn được phân công + Xây dựng chuỗi hệ thống điểm bán + Hỗ trợ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty Cổ Phần KIS
 
+ Giám sát tình hình an ninh, an toàn PCCC và kiểm soát các...
Mức lương:thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công Ty Cổ Phần Gon Sa
- GONSA được thành lập năm 2010 với giá trị cốt lõi nằm ở chính con người, GONSA...
Mức lương:thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công Ty Cổ Phần Gon Sa
- GONSA được thành lập năm 2010 với giá trị cốt lõi nằm ở chính con người, GONSA...
Mức lương:thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công Ty Cổ Phần Gon Sa
- Công Ty Cổ Phần GON SA (gọi tắt là GONSA) được thành lập năm 2010 với giá trị cốt...
Mức lương:thỏa thuận theo năng lực của ứng viên
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công Ty Cổ Phần Gon Sa
- GONSA được thành lập năm 2010 với giá trị cốt lõi nằm ở chính con người, GONSA...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2115
Công ty: TND
 
Công Việc : Đi dự hội thảo về nghiên cứu thị trường ở khu vực trong TP.HCM * Cho công ty biết ý kiến của mình về...