Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7-10 triệu
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Làm việc địa bàn 1-3 huyện Tìm kiếm, mở rộng, chăm sóc và quản lý...
Mức lương:7-10 triệu
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
- Tuyển dụng và quản lý hệ thống giám sát bán hàng trong khu vực phụ...
Mức lương:thỏa thuận
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2018
Công ty: Công ty TNHH Thương mại và Du lịch M&C Việt Nam
 
- Tìm kiếm, tuyển dụng và sàng lọc nguồn nhân lực theo yêu cầu phát triển của...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2018
Công ty: CÔNG TY CP TMDV TACO VIỆT NAM
 
• Đảm bảo hệ thống CNTT của văn phòng và các cửa hàng hoạt động liên tục ổn...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2018
Công ty: CÔNG TY CP TMDV TACO VIỆT NAM
 
• Đảm bảo hệ thống CNTT của văn phòng và các cửa hàng hoạt động liên tục ổn...