Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:>4000000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:05/02/2018
Công ty: Trung tâm Anh văn quốc tế Việt Mỹ
 
Soạn giáo án theo format được đưa ra, có thể sáng tạo thêm cho bài giảng...
Mức lương:5 - 7 Triệu
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: Công Ty TNHH MTV Giáo Dục Toàn Diện MMOST
- Huấn luyện và đào tạo kỹ năng sống, phương pháp học tập thông minh, các bộ...
Mức lương:5 - 7 Triệu
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: Công Ty TNHH MTV Giáo Dục Toàn Diện MMOST
- Huấn luyện và đào tạo kỹ năng sống, phương pháp học tập thông minh, các bộ...
Mức lương:5 - 7 Triệu
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: Công Ty TNHH MTV Giáo Dục Toàn Diện MMOST
- Huấn luyện và đào tạo kỹ năng sống, phương pháp học tập thông minh, các bộ...
Mức lương:5 - 7 Triệu
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: Công Ty TNHH MTV Giáo Dục Toàn Diện MMOST
- Huấn luyện và đào tạo kỹ năng sống, phương pháp học tập thông minh, các bộ...
Mức lương:7 - 12 Triệu
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:15/03/2018
Công ty: Công Ty TNHH MTV Giáo Dục Toàn Diện MMOST
Phối hợp với BGĐ Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh/ tuyển sinh Triển khai các phương...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: OpenM
– Giảng dạy chương trình tiếng Anh giao tiếp dành cho người đi làm, 1 lớp = 3 buổi/tuấn,...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:27/01/2018
Công ty: Chi nhánh phân phối thực phẩm Hà Đông
- Sắp xếp chứng từ, vật dụng trong công ty - Chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản và...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:25/01/2018
Công ty: CHI NHÁNH CÔNG TY HOÀNG PHÁT
- Tiếp nhận các đề xuất của các quản lý phòng ban về việc tuyển dụng nhân...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Cty TNHH THAIKIM
 
- Lập, theo dõi và quản lý ngân sách. - Theo dõi, thực hiện ký/...