Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2017
Công ty: Henry Coaching
 
Tư vấn sản phẩm của công ty Chăm sóc khách hàng và thu thập ý kiến...
Mức lương:40.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:22/04/2017
Công ty: GPO INTERNATIONAL
GPO hiện đang cần tìm ứng viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí: Trưởng phòng đào...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:29/04/2017
Công ty: GPO INTERNATIONAL
GPO hiện đang cần tìm ứng viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí: Trưởng phòng kinh doanh...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC THUẬT EQUEST TẠI TP ĐÀ NẴNG
 
Tư vấn giới thiệu các chương trình đào tạo tới khách hàng  Chăm sóc...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:16/04/2017
Công ty: Neokid Co Ltd. Music and Arts
_ Quản lý học vụ _ Tiếp phụ huynh và tư vấn thông tin, cập nhật tình hình học tập...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: The New Target
Tìm kiếm thông tin và tiếp cận khách hàng, thiết lập các cuộc gặp trao đổi...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/04/2017
Công ty: GPO INTERNATIONAL
Chịu trách nhiệm giảng dạy đào tạo các kĩ năng (kĩ năng giao tiếp trực tiếp, kĩ năng lập kế...
Mức lương:7.000.000 - 10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica
Quản lý và điều phối giờ giảng của hơn 1600 Giảng viên nước ngoài và Việt Nam....
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica
Điều phối và hỗ trợ cho hơn 1600 giảng viên nước ngoài và Việt Nam nhằm đảm bảo...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/04/2017
Công ty: GPO INTERNATIONAL
Chịu trách nhiệm giảng dạy đào tạo các kĩ năng (kĩ năng giao tiếp trực tiếp, kĩ năng lập kế...