Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:04/03/2017
Công ty: Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
 
-Hướng dẫn khách du lịch nội địa và quốc tế. -Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp...
Mức lương:7-10tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: CTY TNHH BAOLAU
 
Bạn sẽ cần làm gì?   – Xử lý các mã đặt chỗ – Giải đáp...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:25/02/2017
Công ty: Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
 
-Tiếp nhận thông tin,xuất vé cho khách hàng. -Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo...
Mức lương:50.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG
  - Handling Nomination Shipment or Free hand Shipment (Releasing booking, B/L, Debit Note and Other documents...