Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:09/09/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Đóng tàu và vận tải biển Nam Phát
- Sử dụng phần mềm thiết kế mô hình, thiết kế kết cấu tàu và các bản vẽ thiết kế...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Đóng tàu và vận tải biển Nam Phát
- Khai thác dịch vụ vận tải quốc tế biển dựa trên việc tìm các nguồn hàng, trao...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Đóng tàu và vận tải biển Nam Phát
- Quản lý và giám sát toàn bộ các công việc tại nhà...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Đóng tàu và vận tải biển Nam Phát
- Theo dõi xuất, nhập, tồn hàng hoá và trực tiếp quản lý thành phẩm -...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Đóng tàu và vận tải biển Nam Phát
Lập chứng từ kế toán công nợ phải thu, phải trả của Công ty, các công tác...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Đóng tàu và vận tải biển Nam Phát
- Lập kế hoạch sản xuất - Triển khai kế hoạch sản xuất - Quản lý máy móc, thiết bị,...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Quảng Ninh
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Đóng tàu và vận tải biển Nam Phát
Thực hiện công việc sửa chữa theo sự phân công của phụ trách sửa chữa Bảo đảm đạt thời...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Đóng tàu và vận tải biển Nam Phát
-         Khai thác dịch vụ vận tải biển dựa trên...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Vosa Corporation - Ha Noi Branch
 
 Chúng tôi ưu tiên phát triển cá nhân không giới hạn trên cơ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: YUD VIETNAM LOGISTICS CO.LTD
- Theo dõi booking và kế hoạch đóng hàng xuất , update VGM ​- Khai báo hải...