Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000-7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: TNHH Ngọc Diệp
 
- Làm việc tại văn phòng công ty. - Quản lý giấy tờ, thông tin nội bộ. - Soạn...
Mức lương:5.000.000-7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: TNHH Ngọc Diệp
 
- Làm việc tại văn phòng công ty. - Quản lý giấy tờ, thông tin nội bộ. - Soạn...
Mức lương:5.000.000-7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: TNHH Ngọc Diệp
 
- Làm việc tại văn phòng công ty. - Quản lý giấy tờ, thông tin nội bộ. - Soạn...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Nhập liệu lịch trình vận chuyển lên phần mềm và hệ thống website của công ty. - Đăng tin...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Soạn thảo các văn bản Hành Chính, Nhân Sự,.. - Chấm công, tính lương,...
Mức lương:5000000-7000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Minh Anh
 
- Tiếp nhận cuộc gọi đến và đi của KH, tiếp đón khách hàng - Tiếp nhận, chuyển văn...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Tiếp đón khách hàng - Soạn thảo tin đăng, bài viết - Đăng tin lên các...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Tiếp nhận cuộc gọi và ghi nhận nhu cầu khách hàng. - Chăm sóc khách...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Nhận đơn hàng, cập nhật đơn hàng vào phần mềm. - Tính tiền của đơn hàng, lập...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH VINAMAN
 
- Trực quầy lễ tân và tiếp đón khách hàng. - Trực tổng đài điện thoại....