Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Cty TNHH THAIKIM
 
- Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết; -...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Cty TNHH THAIKIM
 
- Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết; - Đầu mối gửi các công văn,...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Cty TNHH THAIKIM
 
- Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết; -...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Cty TNHH THAIKIM
 
- Làm việc tại văn phòng công ty _ Phụ trách công tác quản lý nhân viên _ Quản lý giấy tờ, hồ sơ nhân viên _ Lên...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Cty TNHH THAIKIM
 
- Làm việc tại văn phòng công ty _ Phụ trách công tác quản lý nhân viên _ Quản lý giấy tờ, hồ sơ nhân viên _ Lên...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Cty TNHH THAIKIM
 
_ Trực và trả lời điện thoại văn phòng; Đón tiếp khách đến giao dịch, hướng dẫn và thông báo đến người thích hợp. –...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Cty TNHH THAIKIM
 
- Soạn thảo hồ sơ trước khi có cuộc họp. - Sắp sếp lịch hẹn cho quản lý - Sắp xếp công việc theo...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Cty TNHH THAIKIM
 
- Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết; -...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Cty TNHH THAIKIM
 
_ Trực và trả lời điện thoại văn phòng; Đón tiếp khách đến giao dịch, hướng dẫn và...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Cty TNHH THAIKIM
 
- Lập, theo dõi và quản lý ngân sách. - Theo dõi, thực hiện ký/...