Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:27/03/2018
Công ty: CÔNG TY DƯỢC Á ÂU
 
+ Nghe điện thoại, giải đáp thắc mắc cho khách hàng. + Làm các công việc về...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:25/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH VẠN AN
 
Soạn thảo các hồ sơ,hợp đồng,công văn - Sắp xếp và quản lí các hồ sơ,giấy tờ -Lập...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ
 
- Chuẩn bị hợp đồng lao động và thông báo chấm dứt hợp đồng với nhân viên theo ...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH MAI LÂM
 
Chuẩn bị hợp đồng lao động và thông báo chấm dứt hợp đồng với nhân viên theo ...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG
 
- Tìm kiếm, tiếp nhận, sàng lọc, sắp xếp lịch phỏng vấn các ứng viên phù hợp với...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG
 
- Hỗ trợ soạn thảo giấy tờ, chứng từ hồ sơ - Tổng hợp báo cáo ngày, báo cáo tuần,...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ
 
Mô tả công việc - Đăng bài tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên phù hợp với...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:24/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ
 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn các sản phẩm phù hợp nhất cho...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:24/03/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ
 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn các sản phẩm phù hợp nhất cho...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/03/2018
Công ty: CÔNG TY DƯỢC HÀ TÂY
 
- Soạn thảo các văn bản và email dưới sự chỉ đạo của quản lý. - Liên hệ, giao dịch với đối...