Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5000000-7000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:26/09/2017
Công ty: TNHH DƯỢC PHẨM XANH TỰ NHIÊN
 
- Theo dõi chấm công, tính lương, ngày phép - Theo dõi và làm...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:12/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Diệp Chi
 
- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ ứng viên, đối tác công ty. - Thiết lập các...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:12/10/2017
Công ty: NAM YÊN
 
- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ ứng viên, đối tác công ty. - Thiết lập các cuộc...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/10/2017
Công ty: NAM YÊN
 
-Lập kế hoạch và báo cáo kết quả hàng ngày tại văn phòng công ty...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:07/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Thiên Kim
 
 Tiếp nhận và xử lý thắc mắc của Khách hàng; - Thực hiện các nghiệp vụ...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/09/2017
Công ty: công ty TNNH MTV Đại Phước Tiến
 
-Soạn thảo văn bản,hợp đồng và công văn làm việc với cơ quan nhà nước. -Am hiểu...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: KVVVietNam
 
Công ty cần tuyển 02 nhân viên văn phòng, làm giờ hành chính, chủ nhật...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: KVVVietNam
 
Làm việc tại văn phòng công ty, tiếp nhận thông tin sản phẩm , xem xét thông...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: KVVVietNam
 
Tư vấn về sức khỏe, sản phẩm, chăm sóc sức khỏe cho khách hàng, phân tích...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:07/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Diệp Chi
 
Tất cả mọi công việc đều được cấp trên hướng dẫn chi tiết suốt quá trình làm việc...