Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Doanh Nghiệp Phân Phối Việt Phương
 
Tìm hiểu thị trường và tìm kiếm khách hàng  - Cung cấp,  tư...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Doanh Nghiệp Phân Phối Việt Phương
 
- Tìm hiểu nhu cầu khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ - Liên lạc...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Doanh Nghiệp Phân Phối Việt Phương
 
- Chăm sóc, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Nam Việt.
 
- Sắp xếp chứng từ, vật dụng trong công ty. - Lập kế hoạch và báo cáo công việc...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Nam Việt.
 
- Hỗ trợ phòng Kinh doanh soạn thảo hợp đồng, chuẩn bị tài liệu - Chuẩn bị cho các chương...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Hoàng Minh.
 
- Hỗ trợ phòng Kinh doanh soạn thảo hợp đồng, chuẩn bị tài liệu - Chuẩn bị cho các chương...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Hoàng Minh.
 
- Sắp xếp chứng từ, vật dụng trong công ty. - Lập kế hoạch và báo cáo công việc...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Hoàng Nam.
- Hỗ trợ phòng Kinh doanh soạn thảo hợp đồng, chuẩn bị tài liệu - Chuẩn bị cho các chương...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Hoàng Nam.
- Sắp xếp chứng từ, vật dụng trong công ty. - Lập kế hoạch và báo cáo công việc...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Doanh nghiệp Ánh Dương
 
-Tuyển dụng nhân viên cho cty -Đào tạo nhân viên mới nắm bắt công việc -Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân viên