Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2017
Công ty: KVVVietNam
 
_ Lập kế hoạch kiểm tra sản phẩm. _ Lưu hồ sơ các hạng mục kiểm tra. _ Lập các báo cáo các hạng mục không phù hợp,...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: KVVVietNam
 
- Thực hiện việc kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm ở các vị trí được giao...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hust Việt Nam
Triển khai và thực hiện về các công việc được giao: - Nghiên cứu và hiểu được đặc...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH SX TM TRANG THIẾT BI Y TẾ TOÀN CẦU
 
- Lên kế hoạch xây dựng, tổ chức, sắp xếp, phát triển về mảng hóa chất. - Tìm kiếm...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: KVVVietNam
 
Kiểm tra cẩn thận, kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm công ty, báo cáo người giám sát về chất lượng sản phẩm, giữ chỗ làm...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2017
Công ty: KVVVietNam
 
Nắm bắt quy trình công nghệ sản xuất, các đặt tính sản phẩm, thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo quy định công ty...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/07/2017
Công ty: KVVVietNam
 
- Thực hiện việc kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm ở các vị trí được giao một cách đầy đủ. - Đảm bảo...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: KVVVietNam
 
- Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất hàng - Điều tra, phân tích lỗi trong quá trình kiểm tra - Đưa ra đối sách khắc...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: KVVVietNam
 
_ Lập kế hoạch kiểm tra sản phẩm. _ Lưu hồ sơ các hạng mục kiểm tra. _ Lập các báo cáo các hạng mục không phù hợp,...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: KVVVietNam
 
Công việc: - quản lý việc kiểm tra chất lượng, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. _ báo cáo việc...