Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:4-7.5tr
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:20/11/2017
Công ty: DOANH NGHIỆP HẢI HÀ
 
- Giải thích cho khách hàng về hàng hóa  - Hướng dẫn họ thanh toán nếu...