Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
- Nhập giá vốn và check các HĐ nhân công đầu vào - Check các hồ sơ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
- Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ hạch toán CP - Kiểm tra hạch toán...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
- Kê khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN tháng, quý, năm - Đăng...
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/12/2017
Công ty: Công ty TNNH MTV Đại Phước Tiến
 
-Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán. -Giao dịch ngân hàng: giải ngân và thanh...
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/12/2017
Công ty: Công ty TNNH MTV Đại Phước Tiến
 
-Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán. -Giao dịch ngân hàng: giải ngân và thanh...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Thời trang IVY moda
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện công tác thanh toán cho khách hàng theo...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: DOANH NGHIỆP THĂNG HÀ3
- Hỏi thăm khách hàng cần gì - Giúp khách chọn mặt hàng phù hợp -...
Mức lương:5000000-7000000
Nơi làm việc:Hưng Yên
Ngày hết hạn:30/12/2017
Công ty: Công ty CP Cúc Phương
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan; - Xác nhận kết quả...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/01/2018
Công ty: Công ty TNHH CMIC Shiftzero Việt Nam
 
- Prepare financial report and ensure timely closing of accounts; - Prepare monthly report for Government department...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
1. Kiểm tra và quản lí kho vật tư, hàng hóa của Công Ty 2. Xuất - nhập tư vật tư,...