Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7000000 - 10000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính Prudential Việt Nam
 
Tìm kiếm, phân loại, chọn lọc danh sách khách hàng tiềm năng Tiếp nhận nhu cầu,...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/05/2017
Công ty: NK nutrition
- Xử lý và hạch toán số dư chi tiết chi phí dở dang của các công...
Mức lương:10.000.000 - 12.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/05/2017
Công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tân Bạch Dương
 
-Quản lý và giám sát các hoạt động kế toán hàng ngày,...
Mức lương:10.000.000- 12.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/05/2017
Công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tân Bạch Dương
 
-Quản lý và giám sát các hoạt động kế toán hàng ngày,...
Mức lương:50.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:20/05/2017
Công ty: HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG
 
-Theo dõi bán hàng, công nợ, tồn kho, xuất hàng nhận hàng trong ngày...
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:29/04/2017
Công ty: Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
 
-Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán. -Giao dịch ngân hàng: giải ngân và thanh...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:05/05/2017
Công ty: Công ty cổ phần kinh doanh BĐS Đất Phù Sa
- Theo dõi thu chi - Tính lương cho Nhân viên - Thu tiền, xuất hóa đơn cho...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:10/05/2017
Công ty: Bureau Veritas
 
1. Payment by bank a. Receive documents from the department in the company. b. Check vouchers and...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:20/05/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh...
Mức lương:9-15 triệu
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/04/2017
Công ty: Công ty cổ phần Hawee
 
- Đầu mối thực hiện quản lý, tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển, thu hồi, cho mượn các tài...