Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:21/04/2018
Công ty: EService Group
-Hỗ trợ phát triển nghiệp vụ phần mềm kế toán. -Theo dõi, định khoản và phân bổ chi...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:26/04/2018
Công ty: EService Group
-Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạch định, đầu tư nguồn lực. -Có khả năng xây dựng bảng...
Mức lương:Lương thỏa thuận
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:25/04/2018
Công ty: Công ty TNHH Tin Học Đại Phát
-Hỗ trợ phát triển nghiệp vụ phần mềm kế toán. -Theo dõi, định khoản và phân bổ chi...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công ty TNHH LIÊN HOA
 
- Tìm kiếm nhà cung cấp các nguyên liệu . - Lên kế hoạch cho bộ phận sản xuất. - Theo dõi đơn hàng. - Lập báo cáo...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nội – Sài Gòn
- Có khả năng nắm bắt được các đặc tính, chủng loại vật liệu sử dụng cho công...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/05/2018
Công ty: Công ty TNHH THIÊN PHÁT
 
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty - Làm báo giá, hợp đồng. - Làm thẻ Vip khách hàng (nếu...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công ty TNHH TIẾN ĐỨC
 
- Thăm hỏi và chăm sóc khách hàng - Theo dõi và hỗ trợ bán hàng cho KH - Giải đáp thắc mắc KH - Soạn thảo các...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công ty TNHH HOÀNG PHÁT
 
- Thăm hỏi và chăm sóc khách hàng - Theo dõi và hỗ trợ bán hàng cho KH - Giải đáp thắc mắc KH - Soạn thảo các...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2018
Công ty: Công ty TNHH HOÀNG PHÁT
 
- Thăm hỏi và chăm sóc khách hàng - Theo dõi và hỗ trợ bán hàng cho KH - Giải đáp thắc mắc KH - Soạn thảo các...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:26/04/2018
Công ty: CÔNG TY DƯỢC HÀ TÂY
 
Nhân Viên Nhân Sự Mô tả công việc  Tiếp nhận các đề xuất của các...