Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Doanh Nghiệp Phân Phối Việt Phương
 
Tìm hiểu thị trường và tìm kiếm khách hàng  - Cung cấp,  tư...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Doanh Nghiệp Phân Phối Việt Phương
 
- Chăm sóc, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Hoàng Minh.
 
- Thăm hỏi và chăm sóc khách hàng - Theo dõi và hỗ trợ bán...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Hoàng Nam.
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty - Làm báo...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Hoàng Nam.
- Thăm hỏi và chăm sóc khách hàng - Theo dõi và hỗ trợ bán...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công Ty Cổ Phần Thép Tuệ Minh
- Khi có phát sinh Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ,...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Tiên Phong.
 
- Thăm hỏi và chăm sóc khách hàng - Theo dõi và hỗ trợ bán...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Tiên Phong.
 
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty - Làm báo...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đắk Lắk
Ngày hết hạn:30/12/2017
Công ty: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NGỌC HÙNG
 
Chỉ đạo thực hiện các phương án, báo cáo, nhằm khai thác nguồn vốn từ các...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đắk Lắk
Ngày hết hạn:30/12/2017
Công ty: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NGỌC HÙNG
 
Kiểm tra tính hợp lý của chứng từ và hạch toán đầy đủ, chính xác...