Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:30/12/2016
Công ty: Công ty TNHH KMW Việt Nam
Kiểm tra tài liệu chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh;...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/10/2016
Công ty: Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế số 2 Hà Nội
- Ghi sổ kế toán - Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính - Tính...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/10/2016
Công ty: Công ty TNHH Friwo Việt Nam
Job Description Objective : - Be responsible for Bank, AR and Sale account, prepare Sale report analysis, debt...
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2016
Công ty: Công ty CP SX TM Kim Cương Xanh
 
- Nhập, định khoản số liệu kế toán vào phần mềm Amis/Misa. - Làm các báo...
Mức lương:Thương Lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2016
Công ty: công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT
 
Hoạch định, lập kế hoạch thực hiện hồ sơ dự thầu Phụ trách thực hiện các yêu cầu về năng...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/10/2016
Công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị nặng JunJin Việt Nam (JUNJIN VIỆT NAM)
    Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp....
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2016
Công ty: NELO DECOR
- Lập chứng từ thu chi tiền mặt. - Lập chứng từ nhập, xuất kho, xuất - nhập tồn vật tư - Báo cáo xuất...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/11/2016
Công ty: Công ty TNHH Thương Mại Hoa Long
 
- Nhận, xử lý đơn hàng, chuyển cho bộ phận kho để xuất hàng cho khách hàng; - Cập...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hoà Bình
Ngày hết hạn:20/10/2016
Công ty: Công ty TNHH Doóung tech VietNsm
 
- Tập hợp, kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của chứng từ chi phí, thanh toán...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/10/2016
Công ty: Công ty FNB Chain
 
1.Quản lý kho hàng Tiếp nhận, xử lý các đơn hàng, đơn đề nghị từ cơ sở. Lập lệnh...