Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH Muối Hồng
 
1. Khảo sát hiện trạng 2. Nghiên cứu nhu cầu và đặc điểm của đối tượng sử dụng 3. Thiết kế...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công Tài
-   Nhân viên đứng tại quầy làm gói đồ cho khách vào bao bì...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:08/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Nhà và Nhà
 
– Lập được hồ sơ khái toán – Khả năng xây dựng concept – Luôn mong...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/11/2017
Công ty: Đại Phước Tiến
 
-Tham gia thiết kế nội thất,ngoại thất công trình xây dựng. -Tư vấn thiết kế nội ngoại thất...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Quầy Thị Lựu
-   Nhân viên đứng tại quầy làm gói đồ cho khách vào bao bì...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:25/11/2017
Công ty: Đại Phước Tiến
 
-Thiết kế nội thất. -Thực hiện công việc theo yêu cầu cấp trên.         ...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:25/11/2017
Công ty: công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
 
-Tham gia thiết kế nội thất,ngoại thất công trình xây dựng. -Tư vấn thiết kế nội ngoại thất...
Mức lương:7.000.000 - 10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:20/12/2017
Công ty: Công ty côt phần Kiến trúc Nhà Sang
- Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công từ phương án  đã chốt với khách...
Mức lương:15.000.000 - 20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Kiến trúc nội thất Duy Tân
 
- Chủ trì các hoạt động thiết kế và quản lý, điều phối nhân viên phòng...
Mức lương:15.000.000 - 20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Kiến trúc nội thất Duy Tân
 
- Chủ trì các hoạt động thiết kế và quản lý, điều phối nhân viên phòng...