Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/12/2017
Công ty: Doanh nghiệp Kim Phụng
- Liệt kê, sắp xếp và hoàn thiện đơn hàng - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh làm việc -...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Hoàng Nam
 
- Soạn hàng theo phiếu xuất kho.  - Phụ soạn hàng hàng hóa khi nhập, xuất...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:15/12/2017
Công ty: Doanh nghiệp TNV
- Sắp xếp và lưu trữ, xử lý các đơn hàng - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh  - Thống...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:15/12/2017
Công ty: CTY TNHH An Nguyên
- Sắp xếp và lưu trữ, xử lý các đơn hàng - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh  - Thống...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:16/12/2017
Công ty: Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
 
-Kiểm tra chất lượng sản phẩm. -Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:26/12/2017
Công ty: Doanh nghiệp TNV
- Sắp xếp và lưu trữ, xử lý các đơn hàng - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh  - Thống...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:25/12/2017
Công ty: CTY TNHH An Nguyên
- Sắp xếp và lưu trữ, xử lý các đơn hàng - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh  - Thống...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:29/12/2017
Công ty: Quầy Thanh Đạt
    -   Nhân viên đứng tại quầy làm gói đồ cho khách vào...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công ty xuất nhập khẩu Vinacomex
 
- Tiếp nhận thông tin xuất nhập hàng, tổ chức sắp xếp giao nhập hàng, xuất hàng-...
Mức lương:1.200.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: DOANH NGHIỆP THANH HÀ4
-Nhân viên đứng quầy làm gói đồ đồ khách vào bao bì -Tính tiền...