Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:21/11/2017
Công ty: Công Ty TNHH An Phát
 
- Chịu trách nhiệm quản lý đơn hàng của khách hàng trên hệ thống. - Theo...
Mức lương:Thỏa thuận
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU
- Thực hiện các nghiệp vụ Bảo vệ tại vị trí được giao - Bảo vệ an ninh trật tự, tài sản, PCCC...
Mức lương:5 300 000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:16/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Vidia
Nội dung công việc: Sắp xếp hàng trong kho Kiểm tra số lượng hàng hoá khi nhập...
Mức lương:Thỏa thuận
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU
- Kế toán kho hàng thế chấp, cầm cố, và các tài sản có liên quan -...
Mức lương:4463000-5800000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU
- Thực hiện các nghiệp vụ Bảo vệ tại vị trí được giao - Bảo vệ an ninh trật tự, tài sản, PCCC...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2020
Công ty: Công ty tnhh vận tải toàn cầu
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG    Công Ty Thương Mại Vận Tải Trúc Anh...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2020
Công ty: Công ty tnhh vận tải toàn cầu
 
Công ty TNHH Vận Tải Trúc Anh Vân  cần tuyển gấp:...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2020
Công ty: Công ty tnhh vận tải toàn cầu
 
THÔNG BÁO TUYỂN LƠ XE  Công Ty Thương Mại Vận Tải Vận Tải Trúc Anh Vân...