Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:4.000.000 - 5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công ty TNHH TM Laria
- Đóng gói sản phẩm theo yêu cầu: nông sản, hải sản, rau củ sấy - Chuẩn bị hàng...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/12/2017
Công ty: Doanh nghiệp Kim Phụng
- Liệt kê, sắp xếp và hoàn thiện đơn hàng - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh làm việc -...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hưng Yên
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công ty CP Anova feed-chi nhánh Hải Phòng
Khâu chuẩn bị phụ gia và cân - Chuẩn bị và tập hợp đủ, đúng số lượng, chủng loại...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:15/12/2017
Công ty: CTY TNHH An Nguyên
- Sắp xếp và lưu trữ, xử lý các đơn hàng - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh  - Thống...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:15/12/2017
Công ty: CTY TNHH An Nguyên
- Giải quyết công việc do cấp trên đưa xuống  - Làm việc, tương tác với...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:26/12/2017
Công ty: Doanh nghiệp TNV
- Tiếp nhận và xử lí thông tin khách hàng - Làm việc với đối tác...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/12/2017
Công ty: CỔNG THÔNG TIN VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ CAO
- Chịu trách nhiệm quản lý điều hành bộ phận QA, QC. - Phụ trách liên lạc...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:25/12/2017
Công ty: CTY TNHH An Nguyên
- Giải quyết công việc do cấp trên đưa xuống  - Làm việc, tương tác với...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:25/12/2017
Công ty: CTY TNHH An Nguyên
- Sắp xếp và lưu trữ, xử lý các đơn hàng - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh  - Thống...
Mức lương:4.200.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công ty TNHH SX TM DV Qui Phúc
- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và bao bì. - Kiểm tra chất lượng các sản phẩm nội...