Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công Ty TNHH Hoa Mỹ
 
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa. - Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra, đối với từng loại...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:02/11/2017
Công ty: Minh Toàn Co.,Ltd
 
- Đáp ứng nhu cầu của KH, cung cấp những thông tin liên quan đến sản phẩm và chính...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:01/11/2017
Công ty: Công Ty TNHH Ánh Dương
 
- Giải thích cho khách hàng về hàng hóa  - Hướng dẫn họ thanh toán nếu...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:01/11/2017
Công ty: Công Ty TNHH Ánh Dương
 
- Sắp xếp và lưu trữ, xử lý các chứng từ  - Hỗ trợ bộ phận kinh doanh làm việc theo...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:01/11/2017
Công ty: Công Ty TNHH Ánh Dương
 
-Phân bổ chỉ tiêu và triển khai công việc  -Kiểm soát qui trình,...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Vĩnh Phúc
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
-        Giám sát tuân thủ quy trình, quy định nội vụ của...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: KVVVietNam
 
- Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất hàng - Điều tra, phân tích lỗi trong quá trình kiểm tra - Đưa ra đối sách khắc...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:28/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Ohsung Vina
 
Giải thích và thực hiện các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng. Viết quy trình QC...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: KVVVietNam
 
_ Xây dựng các tiêu chí để kiểm tra chất lượng _ triển khai nhân viên kiểm tra...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/10/2017
Công ty: Công Ty TNHH An Xuân
 
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm. - Xử lý lỗi trong các công đoạn..