Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Doanh nghiệp Kim Phụng
- Kiểm kê hàng hóa - Sắp xếp và lưu trữ, xử lý các chứng từ - Hỗ trợ bộ phận...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:15/09/2017
Công ty: Doanh nghiệp Kim Phụng
- Kiểm kê hàng hóa - Sắp xếp và lưu trữ, xử lý các chứng từ - Hỗ trợ bộ phận...
Mức lương:6.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: KVVVietNam
 
- Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất hàng - Điều tra, phân tích lỗi trong quá trình kiểm tra - Đưa ra đối sách khắc...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công Ty TNHH Việt Hưng
 
Lưu trữ hồ sơ chứng từ, các giấy tờ, hợp đồng, bản vẽ của công ty. • Phụ trách chấm...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG THU
 
Nắm bắt được qui trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm.  Thực hiện việc...
Mức lương:5.600.000
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công Ty TNHH Thiên Lộc Phát
 
- Kiểm Soát chất lượng sản phẩm trên qui trình sản xuất. - Thống kê Báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho quản lý...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH THU HOÀNG
- Kiểm soát chất lượng đầu vào nguyên liệu, vật tư, bao bì. - Kiểm soát các...
Mức lương:5.600.000
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: Công Ty TNHH Thiên Lộc Phát
 
- Kiểm Soát chất lượng sản phẩm trên qui trình sản xuất. - Thống kê Báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho quản lý...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:07/09/2017
Công ty: Cty TNHH DP-TM-DV Hoàng Việt
 
- Kiểm soát chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn chất lượng của Công ty - Khi...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:08/09/2017
Công ty: Cty TNHH DP-TM-DV Hoàng Việt
 
- Nắm rõ cơ chế bệnh ( triệu chứng, phòng bệnh, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt,....) - Tìm hiểu...