Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:07/12/2017
Công ty: Công Ty TM Và DV Phú Mỹ Xuân
 
- Đáp ứng được các yêu cầu và giải quyết phản hồi của khách hàng. - Kiểm tra...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:12/12/2017
Công ty: Công Ty TNHH Minh Tài
 
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm. - Xử lý lỗi trong các công đoạn. - Chi tiết công...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:24/11/2017
Công ty: Công Ty TNHH Cát Tiên Xanh
 
- Kiểm tra chất lượng , số lượng. - Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong quá...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:26/11/2017
Công ty: Công Ty TNHH An Xuân
 
- Kiểm soát các công đoạn của quá trình sản xuất, đảm bảo đúng quy...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH MANVII
 
- Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng - Xây dựng các quy trình kiểm...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH MANVII
 
- Kiểm soát và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến chất lượng trong...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH MUNEVINA
 
Nắm bắt được qui trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm.  Thực hiện việc...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG NAM
 
- Quản lý chất lượng sản phẩm, nguyên liệu, nguyên phụ liệu, từ khâu đầu vào đến...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: TNHH HỒNG PHÁT
 
Theo dõi chất lượng sản phẩm, báo cáo kịp thời về chất lượng sản phẩm cho cấp trên, duy...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: TNHH HỒNG PHÁT
 
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa. - Xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra, đối với từng loại...